CZ.1.07/1.5.00/34.0052

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Zuzana Koděrová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Aranžér
Předmět  Odborné kreslení
Ročník    1.– 3.

3.2_27 – Odborné kreslení

3.2_27_01  Odborné kreslení, technika kresby-základní výtvarné pojmy Pracovní list
3.2_27_02  Odborné kreslení, technika kresby a malby-kreslířské a malířské potřeby 1 Pracovní list
3.2_27_03  Odborné kreslení, kreskířské a malířské potřeby 2 Pracovní list
3.2_27_04  Kresba 11,23min. Kresba 10,15min Kresba-11,33min. Odborné kreslení, kreslířské a malířské potřeby 3 Pracovní list
3.2_27_05  Diplom 10,34min. Odborné kreslení, kreslířské a malířské potřeby 4 Pracovní list
3.2_27_06  Odborné kreslení, kreslířské a malířské potřeby 5 Pracovní list
3.2_27_07  Odborné kreslení, kreslířské a malířské potřeby 6 Pracovní list
3.2_27_08  Odborné kreslení, kreslířské a malířské potřeby 7 Pracovní list
3.2_27_09  Odborné kreslení, výtvarné techniky 1 Pracovní list
3.2_27_10  Odborné kreslení, výtvarné techniky 2 Pracovní list
3.2_27_11  Odborné kreslení, barva 1 Pracovní list
3.2_27_12  Odborné kreslení, barva 2 Pracovní list
3.2_27_13  Odborné kreslení, grafické techniky 1 Pracovní list
3.2_27_14  Odborné kreslení, grafické techniky 2 Pracovní list
3.2_27_15  Odborné kreslení, grafické techniky 3 Pracovní list
3.2_27_16  Odborné kreslení, kompozice a hloubka obrazu Pracovní list 1 Pracovní list 2
3.2_27_17  Odborné kreslení, akvarel – kvaš – tempera Pracovní list
3.2_27_18  Odborné kreslení, světlo a stín Pracovní lis
3.2_27_19  Odborné kreslení, airbrush – street art Pracovní list
3.2_27_20  Odborné kreslení, abstrakce – pop art Pracovní list

 

 

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Zuzana Koděrová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Aranžér
Předmět  Aranžování výkladních skříní
Ročník    1.– 3.

3.2_26 – Aranžování výkladních skříní

3.2_26_01  Aranžování, vývoj výkladních skříní 1 Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_26_02  Aranžování, vývoj výkladních skříní 2 Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_26_03  Aranžování, materiály a dekorace 1 Pracovní list k prezentaci
3.2_26_04  Pracovní list k prezentaci Aranžování, materiály a dekorace 2
3.2_26_05  Pracovní list k prezentaci Aranžování, tapety
3.2_26_06  Pracovní list k prezentaci Aranžování, materiály a dekorace 3
3.2_26_07  Pracovní list k prezentaci Aranžování, druhy barev 1
3.2_26_08  Pracovní list k prezentaci Aranžování, druhy barev 2
3.2_26_09  Pracovní list k prezentaci Aranžování, harmonie barev
3.2_26_10  Aranžování, využití barev Pracovní list k prezentaci
3.2_26_11  Aranžování, interiér-barevný prostor Pracovní list k prezentaci
3.2_26_12  Pracovní list k prezentaci Aranžování, aranžérská tvorba 1
3.2_26_13  Pracovní list k prezentaci Aranžování, aranžérská tvorba 2
3.2_26_14  Aranžování, návrhy VS 1 Pracovní list k prezentaci
3.2_26_15  Pracovní list k prezentaci Aranžování, návrhy VS 2
3.2_26_16  Pracovní list k prezentaci Aranžování, sezónní VS
3.2_26_17  Pracovní list k prezentaci Aranžování, využití odpadového materiálu
3.2_26_18  Pracovní list k prezentaci Aranžování, poutače ve VS 1
3.2_26_19  Pracovní list k prezentaci Aranžování, poutače ve VS 2
3.2_26_20  Pracovní list k prezentaci Aranžování, poutače ve VS 3

 

 

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Zuzana Koděrová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Aranžér
Předmět  Písmo
Ročník    1.– 3.

3.2_25 – Písmo

3.2_25_01  Písmo, vývoj písma Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_02  Písmo, starověká písma Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_03  Písmo, starověká písma Pracovní list k prezentaci
3.2_25_04  Písmo, starověká písma Pracovní list k prezentaci
3.2_25_05  Písmo, středověká písma Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_06  Písmo, středověká a renesanční písma Pracovní list k prezentaci
3.2_25_07  Pracovní list k prezentaci Písmo,humanistická a barokní písma
3.2_25_08  Písmo, 19. a 20.století Pracovní list k prezentaci
3.2_25_09  Písmo, 19. a 20.století Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_10  Písmo, 19. a 20.století Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_11  Písmo, 20. a 21.století Pracovní list k prezentaci
3.2_25_12  Písmo, tvorba a psaní textu Pracovní list k prezentaci
3.2_25_13  Písmo, propagační texty Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_14  Písmo, kaligrafie Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_15  Písmo, kresba písma Pracovní list k prezentaci
3.2_25_16  Písmo, konstrukce písma 1 Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_17  Písmo, konstrukce písma 2 Pracovní list k prezentaci
3.2_25_18  Písmo, barva písma Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_19  Písmo, písmo v propagačním prostředku 1 Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_20  Písmo, písmo v propagačním prostředku 2 Pracovní list k prezentaci

 

 

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Pavel Vágner
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  UO
Předmět  Užití textového editoru v praxi
Ročník    1.

3.2_23 – Užití textového editoru v praxi

3.2_23_01  dopisy
3.2_23_02  rybářství
3.2_23_03  sdělení rodičům
3.2_23_04  jednoduchá pozvánka
3.2_23_05  plakát
3.2_23_06  jídelní lístek
3.2_23_07  firemní papír
3.2_23_08  pracovní smlouva
3.2_23_09  zpráva o výsledcích nástavbového studia
3.2_23_10  kreslení – vzorník
3.2_23_11  pozvánka na pochod
3.2_23_12  vstupní list
3.2_23_13  obrázkový minitest
3.2_23_14  školní poznámky
3.2_23_15  kruhy v obilí
3.2_23_16  ceník
3.2_23_17  koleda
3.2_23_18  rovnoměrně zrychlený pohyb
3.2_23_19  cihlářské výrobky
3.2_23_20  výběrní lístek
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Marta Klausnitzerová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Německý jazyk
Ročník  3., 4.

3.2_22 – Německý jazyk – slovní zásoba a gramatika

3.2_22_01  Menschen wie du und ich
3.2_22_02  Jobs und Berufe
3.2_22_03  Lebenslauf
3.2_22_04  Bewerbung um eine Arbeitsstelle
3.2_22_05  Präteritum
3.2_22_06  Fakten und Zeitzeugen
3.2_22_07  Zukunftsvisionen
3.2_22_08  Konjunktionen
3.2_22_09  Partnerschaften
3.2_22_10  Gefühle und Emotionen
3.2_22_11  Relativnebensätze
3.2_22_12  Konjunktiv II
3.2_22_13  Fantasien, Träume, Wünsche
3.2_22_14  Verben mit Präpositionen
3.2_22_15  Events
3.2_22_16  Passiv
3.2_22_17  Anglizismen
3.2_22_18  Substantive und Adjektive mit Präpositionen
3.2_22_19  Deutschland und die Deutschen
3.2_22_20  Tschechien lohnt sich
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Zdeňka Soprová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Strojírenství
Předmět  Mechanika
Ročník  2.

3.2_15 – Mechanika – Pružnost a pevnost

3.2_18_01  Druhy namáhání
3.2_18_02  Deformace a napětí teplem
3.2_18_03  Tenkostěnné nádoby s vnitřním přetlakem
3.2_18_04  Namáhání prostým smykem
3.2_18_05  Průřezové moduly
3.2_18_06  Krut
3.2_18_07  Pružiny
3.2_18_08  Nosníky
3.2_18_09  Druhy zatížení
3.2_18_10  Normálové síly
3.2_18_11  Určení posouvající síly, ohybového momentu
3.2_18_12  Posouvající síla, ohybový moment – graf
3.2_18_13  Grafické určení posouvající síly, ohybového momentu
3.2_18_14  Složená namáhání
3.2_18_15  Mohrova kružnice napětí
3.2_18_16  Mohrova kružnice- příklady
3.2_18_17  Teorie pevnosti
3.2_18_18  Kruhové hřídele
3.2_18_19  Vzpěrná pevnost
3.2_18_20  Druhy cyklů
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jarmila Krupičková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Veřejná správa
Ročník  2.

3.2_15 – Správa zaměstnanosti

3.2_15_01  Zaměstnanost – základní pojmy PL
3.2_15_02  Právní úprava správy zaměstnanosti
3.2_15_03  Právní úprava správy zaměstnanosti – PL
3.2_15_04  Instituce správy zaměstnanosti
3.2_15_05  Instituce správy zaměstnanosti – PL
3.2_15_06  Aktivní politika zaměstnanosti
3.2_15_07  Aktivní politika zaměstnanosti – PL
3.2_15_08  Rekvalifikace
3.2_15_09  Rekvalifikace – PL
3.2_15_10  Pasivní politika zaměstnanosti
3.2_15_11  Pasivní politika zaměstnanosti – PL
3.2_15_12  Podpora v nezaměstnanosti
3.2_15_13  Popora v nezaměstnanosti – PL
3.2_15_14  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
3.2_15_15  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – PL
3.2_15_16  Zaměstnávání cizinců
3.2_15_17  Zaměstnávání cizinců – PL
3.2_15_18  Příčiny a důsledky nezaměstnanosti
3.2_15_19  Příčiny a důsledky nezaměstnanosti – PL
3.2_15_20  Test
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Petra Karfíková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Český jazyk a literatura
Ročník  4.

3.2_09 – Příprava k maturitě

3.2_07_01  Slohové styly, postupy a útvary
3.2_07_02  Interpunkce
3.2_07_03  Odchylky od větné vazby
3.2_07_04  Jazyková vrstva literárních děl
3.2_07_05  Rozbor neuměleckého textu
3.2_07_06  Didaktický test-1
3.2_07_07  Didaktický test-2
3.2_07_08  Didaktický test-3
3.2_07_09  Didaktický test-4
3.2_07_10  Didaktický test-5
3.2_07_11  Didaktický test-6
3.2_07_12  Didaktický test-7
3.2_07_13  Didaktický test-8
3.2_07_14  Didaktický test-9
3.2_07_15  Didaktický test-10
3.2_07_16  Didaktický test-11
3.2_07_17  Didaktický test-12
3.2_07_18  Pravidla českého pravopisu
3.2_07_19  Didaktický test-13
3.2_07_20  Didaktický test-14
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Petr Bílek
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník
Předmět  Přestavby budov
Ročník  3.

3.2_10 – Přestavby budov

3.2_11_01  Přestavby budov – úvod
3.2_11_02  Životnost
3.2_11_03  Příčiny vzniku trhlin – úvod, změny v základové půdě
3.2_11_04  Příčiny vzniku trhlin
3.2_11_05  Trhliny – rozdělení, sledování a měření
3.2_11_06  Příčiny vzniku neškodných trhlin
3.2_11_07  Důsledky vlhkosti ve zdivu
3.2_11_08  Metody omezování vlhkosti
3.2_11_09  Provizorní zajišťování stability nosných konstrukcí
3.2_11_10  Elektrokinetické metody
3.2_11_11  Dodatečné ztužení budov
3.2_11_12  Opravy trhlin
3.2_11_13  Klenby
3.2_11_14  Opravy schodišť
3.2_11_15  Dřevěné stropy
3.2_11_16  Oprava prasklého stupně
3.2_11_17  Vzduchoizolační metody
3.2_11_18  Vkládání nové hydroizolace
3.2_11_19  Injektáž zdiva
3.2_11_20  Svislá hydroizolace
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Hana Topičová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Aranžér, Šití oděvů, Krejčí, Zednické práce
Předmět  Společenské vědy
Ročník  1. – 3.

3.2_13 – Zdravý životní styl

3.2_13_01  Životní styl
3.2_13_02  Hodnotový systém
3.2_13_03  Zdraví a prevence nemocí
3.2_13_04  Civilizační choroby
3.2_13_05  Sexuálně přenosné choroby
3.2_13_06  Zdravá výživa
3.2_13_07  Prostředí a životní styl
3.2_13_08  Význam pohybu a sportu
3.2_13_09  Duchovní život člověka
3.2_13_10  Náboženské sekty
3.2_13_11  Rizikové chování
3.2_13_12  Závislost na alkoholu
3.2_13_13  Kouření
3.2_13_14  Rizika kouření
3.2_13_15  Drogová závislost
3.2_13_16  Závislost na kofeinu
3.2_13_17  Gamblerství
3.2_13_18  Závislost na internetu
3.2_13_19  Celoživotní vzdělávání
3.2_13_20  Dopady současné společnosti na člověka
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Pavel Vágner
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  UO
Předmět  Informační a komunikační technologie
Ročník  2.

3.2_24 – Užití tabulkového editoru v praxi

3.2_24_01  Výběrní lístek
3.2_24_02  Seznam žáků třídy
3.2_24_03  Přijímací řízení
3.2_24_04  Vyhodnocení písemné práce z matematiky
3.2_24_05  Vývoj kurzu eura vůči koruně v měsíci červnu 2013
3.2_24_06  Tabulkový editor
3.2_24_07  Sledovanost TV v roce 2012
3.2_24_08  Převodní tabulka
3.2_24_09  Směnárna
3.2_24_10  Nezaměstnanost v krajích ČR v r. 2012
3.2_24_11  Test – tvorba
3.2_24_12  Výpočet splátek půjčky
3.2_24_13  Porovnání HDP vybraných zemí
3.2_24_14  Účetní kniha
3.2_24_15  Pokladní doklad
3.2_24_16  Přihláška na kroužek
3.2_24_17  Zjišťování stupně obezity dle BMI
3.2_24_18  Volby
3.2_24_19  Výpočet mzdy
3.2_24_20  Výčetka
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Marta Klausnitzerová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Německý jazyk
Ročník  2.

3.2_21 – Německý jazyk – Direkt

3.2_21_01  Schriftliche Prüfung der 6. Lektion
3.2_21_02  Schriftliche Prüfung der 7. Lektion
3.2_21_03  Schriftliche Prüfung der 8. Lektion
3.2_21_04  Schriftliche Prüfung der 9. Lektion
3.2_21_05  Schriftliche Prüfung der 10. Lektion
3.2_21_06  Schriftliche Prüfung der 11. Lektion
3.2_21_07  Schriftliche Prüfung der 12. Lektion
3.2_21_08  Schriftliche Prüfung der 13. Lektion
3.2_21_09  Schriftliche Prüfung der 14. Lektion
3.2_21_10  Schriftliche Prüfung der 15. Lektion
3.2_21_11  Schriftliche Prüfung der 16. Lektion
3.2_21_12  Schriftliche Prüfung der 17. Lektion
3.2_21_13  Schriftliche Prüfung der 18. Lektion
3.2_21_14  Schriftliche Prüfung der 19. Lektion
3.2_21_15  Schriftliche Prüfung der 20. Lektion
3.2_21_16  Schriftliche Prüfung der 21. Lektion
3.2_21_17  Schriftliche Prüfung der 22. Lektion
3.2_21_18  Schriftliche Prüfung der 23. Lektion
3.2_21_19  Schriftliche Prüfung der 24. Lektion
3.2_21_20  Schriftliche Prüfung der 26. Lektion
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Miluše Nováková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Matematika I.
Ročník  1.

3.2_20 – Matematika I.

3.2_20_01  Lineární rovnice
3.2_20_02  Rovnice v součinovém tvaru
3.2_20_03  Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
3.2_20_04  Vyjádření neznámé ze vzorce
3.2_20_05  Lineární nerovnice
3.2_20_06  Racionální nerovnice
3.2_20_07  Rovnice s absolutní hodnotou
3.2_20_08  Nerovnice s absolutní hodnotou
3.2_20_09  Iracionální rovnice
3.2_20_10  Slovní úlohy na lineární rovnice
3.2_20_11  Test -rovnice a nerovnice
3.2_20_12  Soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých
3.2_20_13  Soustavy lineárních rovnic o třech neznámých
3.2_20_14  Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé
3.2_20_15  Test-soustavy rovnic a nerovnic
3.2_20_16  Kvadratické rovnice
3.2_20_17  Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
3.2_20_18  Kvadratické nerovnice
3.2_20_19  Soustava kvadratické a lineární rovnice
3.2_20_20  Test-kvadratické rovnice a nerovnice a soustavy
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Miluše Nováková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Matematika I.
Ročník  1.

3.2_19 – Matematika I.

3.2_19_01  Procenta 1. část
3.2_19_02  Procenta 2. část
3.2_19_03  Slovní úlohy na procenta, promile a poměr
3.2_19_04  Zlomky 1. část
3.2_19_05  Zlomky 2. část
3.2_19_06  Číselné množiny
3.2_19_07  Zápis racionálního čísla
3.2_19_08  Zaokrouhlování
3.2_19_09  Absolutní hodnota reálného čísla
3.2_19_10  Prvočísla a čísla složená
3.2_19_11  Dělitelnost čísel, NSD, nsn
3.2_19_12  Test na písemné opakování NSD, nsn
3.2_19_13  Test na písemné opakování vybraného učiva ZŠ
3.2_19_14  Množiny
3.2_19_15  Test na písemné opakování množin
3.2_19_16  Intervaly
3.2_19_17  Test na písemné opakování intervalů
3.2_19_18  Množiny s absolutní hodnotou 1. část
3.2_19_19  Množiny s absolutní hodnotou 2. část
3.2_19_20  Test na písemné opakování množin
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Zdeňka Soprová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Strojírenství
Předmět  Mechanika I. – Statika
Ročník  1.

3.2_17 – Mechanika I. – Statika

3.2_20_01  Určení výslednice soustavy sil spol_působiště grafické řešení
3.2_20_02  Určení výslednice sil_spol_působiště
3.2_20_03  Určení výslednice sil_nemají společné_působiště
3.2_20_04  Určení velikosti výslednice soustavy sil
3.2_20_05  Řešení reakcí v uložení nosníků_matematické řešení
3.2_20_06  Řešení reakcí v uložení nosníků-grafické a matematické
3.2_20_07  Řešení reakcí v uložení nosníků, grafická metoda
3.2_20_08  Určení reakcí v uložení nosníků
3.2_20_09  Řešení prutových soustav styčníkovou metodou, matermatické řešení
3.2_20_10  Určení velikostí osových sil v prutech
3.2_20_11  Těžiště čar – grafická metoda
3.2_20_12  Určení těžiště čar-grafické řešení
3.2_20_13  Těžiště čar – matematická metoda
3.2_20_14  Určení těžiště čáry-matematické řešení
3.2_20_15  Těžiště složených útvarů – matematické řešení
3.2_20_16  Určení těžiště tělesa
3.2_20_17  Nakloněná rovina
3.2_20_18  Určení velikosti tažné síly
3.2_20_19  Kladky
3.2_20_20  Určování velikosti síly a namáhání závěsu – kladky
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jarmila Krupičková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Účetnictví
Ročník  3.

3.2_16 – Finanční vztahy v účetnictví

3.2_16_01  Finanční majetek
3.2_16_02  Finanční majetek – PL student
3.2_16_03  Pokladna
3.2_16_04  Pokladna – PL student
3.2_16_05  Účtování pokladny
3.2_16_06  Účtování pokladny – PL student
3.2_16_07  Inventarizace pokladny
3.2_16_08  Inventarizace pokladny – PL student
3.2_16_09  Ceniny
3.2_16_10  Ceniny – PL student
3.2_16_11  Převody mezi finančními účty
3.2_16_12  Převody mezi finančními účty – PL student
3.2_16_13  Test účtování pokladny – PL student
3.2_16_14  Bezhotovostní platební styk
3.2_16_15  Bezhotovostní platební styk – PL student
3.2_16_16  Bankovní účet
3.2_16_17  Bankovní účet – PL student
3.2_16_18  Úvěry
3.2_16_19  Úvěry – PL student
3.2_16_20  Test – Souhrnné účtování třídy 2
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Ilona Pirichová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Krejčí
Předmět  Oděvní materiály, Technologie
Ročník  2. – 3.

3.2_14 – Oděvních materiály a technologie

3.2_14_01  Oděvní textilie Oděvní textílie-pracovní list
3.2_14_02  Předúprava a bělení bavlny Předúprava a bělení bavlny – pracovní list
3.2_14_03  Barvení textilií Barvení textilií – pracovní list
3.2_14_04  Potiskování textilií Potiskování textilií-pracovní list
3.2_14_05  Oděvní textilie Oděvní textilie-pracovní list
3.2_14_06  Šatové textilie Šatové textílie-pracovní list
3.2_14_07  Oblekové textilie Oblekové textilie-pracovní list
3.2_14_08  Plášťové textilie Plášťové textilie-pracovní list
3.2_14_09  Sukně – rozdělení Sukně-pracovní list
3.2_14_10  Halenka – rozdělení Halenka – pracovní list
3.2_14_11  Dámské sako Dámské sako-pracovní list
3.2_14_12  Dámský plášť – rozdělení Dámský plášť – Pracovní list
3.2_14_13  Údržba textilních materiálů-praní Údržba textilních materiálů-praní-pracovní list
3.2_14_14  Netkané textilie – příprava vlákenné vrstvy Netkané textílie – pracovní list
3.2_14_15  Netkané textilie – zpevňování vlákenné vrstvy Netkané textílie – pracovní list
3.2_14_16  Rozbor textilií – makroskopická zkouška Rozbor textilií – makroskopická zkouška-pracovní list
3.2_14_17  Rozbor textilií – mikroskopická zkouška Rozbor textilií – mikroskopická zkouška-pracovní list
3.2_14_18  Rozbor textilií – určení vazby Rozbor textilií – určení vazby-pracovní list
3.2_14_19  Rozbor textilií – kašmír Rozbor textilií – kašmír-pracovní list
3.2_14_20  Rozbor textilií – bavlněná véba Rozbor textilií – bavlněná véba-pracovní list
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Petr Bílek
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník
Předmět  Technologie
Ročník  2. – 3.

3.2_12 – Stavební technologie

3.2_12_01  TZB – Úvod-Vodovod
3.2_12_02  Vnitřní rozvod plynu
3.2_12_03  Výtahy
3.2_12_04  Úvod-schodiště
3.2_12_05  Schodiště-rozdělení
3.2_12_06  Schodišťové stupně
3.2_12_07  Konstrukce schodišť
3.2_12_08  Schodiště-technické požadavky
3.2_12_09  Schodiště – opakování
3.2_12_10  Střechy – Účel, požadavky, skladba
3.2_12_11  Názvosloví sklonité střechy a krovu
3.2_12_12  Tvary sklonitých střech
3.2_12_13  Ploché střechy
3.2_12_14  Zednické práce na střechách
3.2_12_15  Klempířské práce
3.2_12_16  Obkladačské práce
3.2_12_17  Nivelační kleště pro obkladače
3.2_12_18  Výpočet spotřeby materiálů – zdivo
3.2_12_19  Výpočet spotřeby materiálu – Betonová směs
3.2_12_20  Výpočet spotřeby materiálu – Obklad
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Petr Bílek
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník
Předmět  Technologie
Ročník  1.

3.2_10 – Stavební technologie – zdivo

(DUM č. 3.2_10_01 – 15 —ve formátu pro SmartBoard)

3.2_10_01  Pohledové vazby – běhounová-vazáková
3.2_10_02  Pohledové vazby – křížová a polokřížová
3.2_10_03  Pohledové vazby – polská a holandská
3.2_10_04  Čela zdí
3.2_10_05  Pravoúhlé rohy
3.2_10_06  Kolmé připojení zdí
3.2_10_07  Pravoúhlé křížení zdí
3.2_10_08  Jednou zalomené ostění
3.2_10_09  Dvakrát zalomené ostění
3.2_10_10  Vazba zeslabení zdí
3.2_10_11  Zesílení zdí příložkami
3.2_10_12  Pilíře
3.2_10_13  Volně stojící komíny
3.2_10_14  Komíny v průběžném zdivu
3.2_10_15  Členité a válcovité pilíře
3.2_10_16  Kamenné zdivo_ Úvod
3.2_10_17  Zdivo z lomového kamene
3.2_10_18  Řádkové zdivo
3.2_10_19  Kyklopské zdivo, kvádrové zdivo, gabiony a rovnanina nasucho
3.2_10_20  Kamenné zdivo – Test
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Petra Karfíková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum
Předmět  Český jazyk a literatura
Ročník  2.

3.2_09 – Mluvnice

3.2_09_01  Podstatná jména
3.2_09_02  Přídavná jména
3.2_09_03  Zájmena
3.2_09_04  Číslovky
3.2_09_05  Slovesa
3.2_09_06  Příslovce
3.2_09_07  Předložky
3.2_09_08  Spojky
3.2_09_09  Částice
3.2_09_10  Citoslovce
3.2_09_11  Slovní druhy
3.2_09_12  Vývoj spisovné češtiny
3.2_09_13  Spisovná a nespisovná čeština
3.2_09_14  Obohacování slovní zásoby
3.2_09_15  Úřední dopis
3.2_09_16  Motivační dopis
3.2_09_17  Životopis
3.2_09_18  Zápis z jednání
3.2_09_19  Smlouvy
3.2_09_20  Drobné útvary admin. stylu