Strojírenství

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Marta Klausnitzerová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Německý jazyk
Ročník  3., 4.

3.2_22 – Německý jazyk – slovní zásoba a gramatika

3.2_22_01  Menschen wie du und ich
3.2_22_02  Jobs und Berufe
3.2_22_03  Lebenslauf
3.2_22_04  Bewerbung um eine Arbeitsstelle
3.2_22_05  Präteritum
3.2_22_06  Fakten und Zeitzeugen
3.2_22_07  Zukunftsvisionen
3.2_22_08  Konjunktionen
3.2_22_09  Partnerschaften
3.2_22_10  Gefühle und Emotionen
3.2_22_11  Relativnebensätze
3.2_22_12  Konjunktiv II
3.2_22_13  Fantasien, Träume, Wünsche
3.2_22_14  Verben mit Präpositionen
3.2_22_15  Events
3.2_22_16  Passiv
3.2_22_17  Anglizismen
3.2_22_18  Substantive und Adjektive mit Präpositionen
3.2_22_19  Deutschland und die Deutschen
3.2_22_20  Tschechien lohnt sich
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Marta Klausnitzerová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Německý jazyk
Ročník  2.

3.2_21 – Německý jazyk – Direkt

3.2_21_01  Schriftliche Prüfung der 6. Lektion
3.2_21_02  Schriftliche Prüfung der 7. Lektion
3.2_21_03  Schriftliche Prüfung der 8. Lektion
3.2_21_04  Schriftliche Prüfung der 9. Lektion
3.2_21_05  Schriftliche Prüfung der 10. Lektion
3.2_21_06  Schriftliche Prüfung der 11. Lektion
3.2_21_07  Schriftliche Prüfung der 12. Lektion
3.2_21_08  Schriftliche Prüfung der 13. Lektion
3.2_21_09  Schriftliche Prüfung der 14. Lektion
3.2_21_10  Schriftliche Prüfung der 15. Lektion
3.2_21_11  Schriftliche Prüfung der 16. Lektion
3.2_21_12  Schriftliche Prüfung der 17. Lektion
3.2_21_13  Schriftliche Prüfung der 18. Lektion
3.2_21_14  Schriftliche Prüfung der 19. Lektion
3.2_21_15  Schriftliche Prüfung der 20. Lektion
3.2_21_16  Schriftliche Prüfung der 21. Lektion
3.2_21_17  Schriftliche Prüfung der 22. Lektion
3.2_21_18  Schriftliche Prüfung der 23. Lektion
3.2_21_19  Schriftliche Prüfung der 24. Lektion
3.2_21_20  Schriftliche Prüfung der 26. Lektion
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Zdeňka Soprová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Strojírenství
Předmět  Mechanika I. – Statika
Ročník  1.

3.2_17 – Mechanika I. – Statika

3.2_20_01  Určení výslednice soustavy sil spol_působiště grafické řešení
3.2_20_02  Určení výslednice sil_spol_působiště
3.2_20_03  Určení výslednice sil_nemají společné_působiště
3.2_20_04  Určení velikosti výslednice soustavy sil
3.2_20_05  Řešení reakcí v uložení nosníků_matematické řešení
3.2_20_06  Řešení reakcí v uložení nosníků-grafické a matematické
3.2_20_07  Řešení reakcí v uložení nosníků, grafická metoda
3.2_20_08  Určení reakcí v uložení nosníků
3.2_20_09  Řešení prutových soustav styčníkovou metodou, matermatické řešení
3.2_20_10  Určení velikostí osových sil v prutech
3.2_20_11  Těžiště čar – grafická metoda
3.2_20_12  Určení těžiště čar-grafické řešení
3.2_20_13  Těžiště čar – matematická metoda
3.2_20_14  Určení těžiště čáry-matematické řešení
3.2_20_15  Těžiště složených útvarů – matematické řešení
3.2_20_16  Určení těžiště tělesa
3.2_20_17  Nakloněná rovina
3.2_20_18  Určení velikosti tažné síly
3.2_20_19  Kladky
3.2_20_20  Určování velikosti síly a namáhání závěsu – kladky