učební obory

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Zuzana Koděrová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Aranžér
Předmět  Odborné kreslení
Ročník    1.– 3.

3.2_27 – Odborné kreslení

3.2_27_01  Odborné kreslení, technika kresby-základní výtvarné pojmy Pracovní list
3.2_27_02  Odborné kreslení, technika kresby a malby-kreslířské a malířské potřeby 1 Pracovní list
3.2_27_03  Odborné kreslení, kreskířské a malířské potřeby 2 Pracovní list
3.2_27_04  Kresba 11,23min. Kresba 10,15min Kresba-11,33min. Odborné kreslení, kreslířské a malířské potřeby 3 Pracovní list
3.2_27_05  Diplom 10,34min. Odborné kreslení, kreslířské a malířské potřeby 4 Pracovní list
3.2_27_06  Odborné kreslení, kreslířské a malířské potřeby 5 Pracovní list
3.2_27_07  Odborné kreslení, kreslířské a malířské potřeby 6 Pracovní list
3.2_27_08  Odborné kreslení, kreslířské a malířské potřeby 7 Pracovní list
3.2_27_09  Odborné kreslení, výtvarné techniky 1 Pracovní list
3.2_27_10  Odborné kreslení, výtvarné techniky 2 Pracovní list
3.2_27_11  Odborné kreslení, barva 1 Pracovní list
3.2_27_12  Odborné kreslení, barva 2 Pracovní list
3.2_27_13  Odborné kreslení, grafické techniky 1 Pracovní list
3.2_27_14  Odborné kreslení, grafické techniky 2 Pracovní list
3.2_27_15  Odborné kreslení, grafické techniky 3 Pracovní list
3.2_27_16  Odborné kreslení, kompozice a hloubka obrazu Pracovní list 1 Pracovní list 2
3.2_27_17  Odborné kreslení, akvarel – kvaš – tempera Pracovní list
3.2_27_18  Odborné kreslení, světlo a stín Pracovní lis
3.2_27_19  Odborné kreslení, airbrush – street art Pracovní list
3.2_27_20  Odborné kreslení, abstrakce – pop art Pracovní list

 

 

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Zuzana Koděrová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Aranžér
Předmět  Aranžování výkladních skříní
Ročník    1.– 3.

3.2_26 – Aranžování výkladních skříní

3.2_26_01  Aranžování, vývoj výkladních skříní 1 Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_26_02  Aranžování, vývoj výkladních skříní 2 Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_26_03  Aranžování, materiály a dekorace 1 Pracovní list k prezentaci
3.2_26_04  Pracovní list k prezentaci Aranžování, materiály a dekorace 2
3.2_26_05  Pracovní list k prezentaci Aranžování, tapety
3.2_26_06  Pracovní list k prezentaci Aranžování, materiály a dekorace 3
3.2_26_07  Pracovní list k prezentaci Aranžování, druhy barev 1
3.2_26_08  Pracovní list k prezentaci Aranžování, druhy barev 2
3.2_26_09  Pracovní list k prezentaci Aranžování, harmonie barev
3.2_26_10  Aranžování, využití barev Pracovní list k prezentaci
3.2_26_11  Aranžování, interiér-barevný prostor Pracovní list k prezentaci
3.2_26_12  Pracovní list k prezentaci Aranžování, aranžérská tvorba 1
3.2_26_13  Pracovní list k prezentaci Aranžování, aranžérská tvorba 2
3.2_26_14  Aranžování, návrhy VS 1 Pracovní list k prezentaci
3.2_26_15  Pracovní list k prezentaci Aranžování, návrhy VS 2
3.2_26_16  Pracovní list k prezentaci Aranžování, sezónní VS
3.2_26_17  Pracovní list k prezentaci Aranžování, využití odpadového materiálu
3.2_26_18  Pracovní list k prezentaci Aranžování, poutače ve VS 1
3.2_26_19  Pracovní list k prezentaci Aranžování, poutače ve VS 2
3.2_26_20  Pracovní list k prezentaci Aranžování, poutače ve VS 3

 

 

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Zuzana Koděrová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Aranžér
Předmět  Písmo
Ročník    1.– 3.

3.2_25 – Písmo

3.2_25_01  Písmo, vývoj písma Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_02  Písmo, starověká písma Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_03  Písmo, starověká písma Pracovní list k prezentaci
3.2_25_04  Písmo, starověká písma Pracovní list k prezentaci
3.2_25_05  Písmo, středověká písma Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_06  Písmo, středověká a renesanční písma Pracovní list k prezentaci
3.2_25_07  Pracovní list k prezentaci Písmo,humanistická a barokní písma
3.2_25_08  Písmo, 19. a 20.století Pracovní list k prezentaci
3.2_25_09  Písmo, 19. a 20.století Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_10  Písmo, 19. a 20.století Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_11  Písmo, 20. a 21.století Pracovní list k prezentaci
3.2_25_12  Písmo, tvorba a psaní textu Pracovní list k prezentaci
3.2_25_13  Písmo, propagační texty Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_14  Písmo, kaligrafie Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_15  Písmo, kresba písma Pracovní list k prezentaci
3.2_25_16  Písmo, konstrukce písma 1 Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_17  Písmo, konstrukce písma 2 Pracovní list k prezentaci
3.2_25_18  Písmo, barva písma Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_19  Písmo, písmo v propagačním prostředku 1 Pracovní list 1 k prezentaci Pracovní list 2 k prezentaci
3.2_25_20  Písmo, písmo v propagačním prostředku 2 Pracovní list k prezentaci

 

 

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Pavel Vágner
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  UO
Předmět  Užití textového editoru v praxi
Ročník    1.

3.2_23 – Užití textového editoru v praxi

3.2_23_01  dopisy
3.2_23_02  rybářství
3.2_23_03  sdělení rodičům
3.2_23_04  jednoduchá pozvánka
3.2_23_05  plakát
3.2_23_06  jídelní lístek
3.2_23_07  firemní papír
3.2_23_08  pracovní smlouva
3.2_23_09  zpráva o výsledcích nástavbového studia
3.2_23_10  kreslení – vzorník
3.2_23_11  pozvánka na pochod
3.2_23_12  vstupní list
3.2_23_13  obrázkový minitest
3.2_23_14  školní poznámky
3.2_23_15  kruhy v obilí
3.2_23_16  ceník
3.2_23_17  koleda
3.2_23_18  rovnoměrně zrychlený pohyb
3.2_23_19  cihlářské výrobky
3.2_23_20  výběrní lístek
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Petra Karfíková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Český jazyk a literatura
Ročník  4.

3.2_09 – Příprava k maturitě

3.2_07_01  Slohové styly, postupy a útvary
3.2_07_02  Interpunkce
3.2_07_03  Odchylky od větné vazby
3.2_07_04  Jazyková vrstva literárních děl
3.2_07_05  Rozbor neuměleckého textu
3.2_07_06  Didaktický test-1
3.2_07_07  Didaktický test-2
3.2_07_08  Didaktický test-3
3.2_07_09  Didaktický test-4
3.2_07_10  Didaktický test-5
3.2_07_11  Didaktický test-6
3.2_07_12  Didaktický test-7
3.2_07_13  Didaktický test-8
3.2_07_14  Didaktický test-9
3.2_07_15  Didaktický test-10
3.2_07_16  Didaktický test-11
3.2_07_17  Didaktický test-12
3.2_07_18  Pravidla českého pravopisu
3.2_07_19  Didaktický test-13
3.2_07_20  Didaktický test-14
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Petr Bílek
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník
Předmět  Přestavby budov
Ročník  3.

3.2_10 – Přestavby budov

3.2_11_01  Přestavby budov – úvod
3.2_11_02  Životnost
3.2_11_03  Příčiny vzniku trhlin – úvod, změny v základové půdě
3.2_11_04  Příčiny vzniku trhlin
3.2_11_05  Trhliny – rozdělení, sledování a měření
3.2_11_06  Příčiny vzniku neškodných trhlin
3.2_11_07  Důsledky vlhkosti ve zdivu
3.2_11_08  Metody omezování vlhkosti
3.2_11_09  Provizorní zajišťování stability nosných konstrukcí
3.2_11_10  Elektrokinetické metody
3.2_11_11  Dodatečné ztužení budov
3.2_11_12  Opravy trhlin
3.2_11_13  Klenby
3.2_11_14  Opravy schodišť
3.2_11_15  Dřevěné stropy
3.2_11_16  Oprava prasklého stupně
3.2_11_17  Vzduchoizolační metody
3.2_11_18  Vkládání nové hydroizolace
3.2_11_19  Injektáž zdiva
3.2_11_20  Svislá hydroizolace
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Hana Topičová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Aranžér, Šití oděvů, Krejčí, Zednické práce
Předmět  Společenské vědy
Ročník  1. – 3.

3.2_13 – Zdravý životní styl

3.2_13_01  Životní styl
3.2_13_02  Hodnotový systém
3.2_13_03  Zdraví a prevence nemocí
3.2_13_04  Civilizační choroby
3.2_13_05  Sexuálně přenosné choroby
3.2_13_06  Zdravá výživa
3.2_13_07  Prostředí a životní styl
3.2_13_08  Význam pohybu a sportu
3.2_13_09  Duchovní život člověka
3.2_13_10  Náboženské sekty
3.2_13_11  Rizikové chování
3.2_13_12  Závislost na alkoholu
3.2_13_13  Kouření
3.2_13_14  Rizika kouření
3.2_13_15  Drogová závislost
3.2_13_16  Závislost na kofeinu
3.2_13_17  Gamblerství
3.2_13_18  Závislost na internetu
3.2_13_19  Celoživotní vzdělávání
3.2_13_20  Dopady současné společnosti na člověka
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Pavel Vágner
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  UO
Předmět  Informační a komunikační technologie
Ročník  2.

3.2_24 – Užití tabulkového editoru v praxi

3.2_24_01  Výběrní lístek
3.2_24_02  Seznam žáků třídy
3.2_24_03  Přijímací řízení
3.2_24_04  Vyhodnocení písemné práce z matematiky
3.2_24_05  Vývoj kurzu eura vůči koruně v měsíci červnu 2013
3.2_24_06  Tabulkový editor
3.2_24_07  Sledovanost TV v roce 2012
3.2_24_08  Převodní tabulka
3.2_24_09  Směnárna
3.2_24_10  Nezaměstnanost v krajích ČR v r. 2012
3.2_24_11  Test – tvorba
3.2_24_12  Výpočet splátek půjčky
3.2_24_13  Porovnání HDP vybraných zemí
3.2_24_14  Účetní kniha
3.2_24_15  Pokladní doklad
3.2_24_16  Přihláška na kroužek
3.2_24_17  Zjišťování stupně obezity dle BMI
3.2_24_18  Volby
3.2_24_19  Výpočet mzdy
3.2_24_20  Výčetka
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Ilona Pirichová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Krejčí
Předmět  Oděvní materiály, Technologie
Ročník  2. – 3.

3.2_14 – Oděvních materiály a technologie

3.2_14_01  Oděvní textilie Oděvní textílie-pracovní list
3.2_14_02  Předúprava a bělení bavlny Předúprava a bělení bavlny – pracovní list
3.2_14_03  Barvení textilií Barvení textilií – pracovní list
3.2_14_04  Potiskování textilií Potiskování textilií-pracovní list
3.2_14_05  Oděvní textilie Oděvní textilie-pracovní list
3.2_14_06  Šatové textilie Šatové textílie-pracovní list
3.2_14_07  Oblekové textilie Oblekové textilie-pracovní list
3.2_14_08  Plášťové textilie Plášťové textilie-pracovní list
3.2_14_09  Sukně – rozdělení Sukně-pracovní list
3.2_14_10  Halenka – rozdělení Halenka – pracovní list
3.2_14_11  Dámské sako Dámské sako-pracovní list
3.2_14_12  Dámský plášť – rozdělení Dámský plášť – Pracovní list
3.2_14_13  Údržba textilních materiálů-praní Údržba textilních materiálů-praní-pracovní list
3.2_14_14  Netkané textilie – příprava vlákenné vrstvy Netkané textílie – pracovní list
3.2_14_15  Netkané textilie – zpevňování vlákenné vrstvy Netkané textílie – pracovní list
3.2_14_16  Rozbor textilií – makroskopická zkouška Rozbor textilií – makroskopická zkouška-pracovní list
3.2_14_17  Rozbor textilií – mikroskopická zkouška Rozbor textilií – mikroskopická zkouška-pracovní list
3.2_14_18  Rozbor textilií – určení vazby Rozbor textilií – určení vazby-pracovní list
3.2_14_19  Rozbor textilií – kašmír Rozbor textilií – kašmír-pracovní list
3.2_14_20  Rozbor textilií – bavlněná véba Rozbor textilií – bavlněná véba-pracovní list
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Petr Bílek
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník
Předmět  Technologie
Ročník  1.

3.2_10 – Stavební technologie – zdivo

(DUM č. 3.2_10_01 – 15 —ve formátu pro SmartBoard)

3.2_10_01  Pohledové vazby – běhounová-vazáková
3.2_10_02  Pohledové vazby – křížová a polokřížová
3.2_10_03  Pohledové vazby – polská a holandská
3.2_10_04  Čela zdí
3.2_10_05  Pravoúhlé rohy
3.2_10_06  Kolmé připojení zdí
3.2_10_07  Pravoúhlé křížení zdí
3.2_10_08  Jednou zalomené ostění
3.2_10_09  Dvakrát zalomené ostění
3.2_10_10  Vazba zeslabení zdí
3.2_10_11  Zesílení zdí příložkami
3.2_10_12  Pilíře
3.2_10_13  Volně stojící komíny
3.2_10_14  Komíny v průběžném zdivu
3.2_10_15  Členité a válcovité pilíře
3.2_10_16  Kamenné zdivo_ Úvod
3.2_10_17  Zdivo z lomového kamene
3.2_10_18  Řádkové zdivo
3.2_10_19  Kyklopské zdivo, kvádrové zdivo, gabiony a rovnanina nasucho
3.2_10_20  Kamenné zdivo – Test