Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Charlotta Kissová (15), Ing. Lenka Drbohlavová (7)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Ekonomika
Ročník  1. – 4.

3.2_36 – Finanční trh

3.2_36_01  CENNÉ PAPÍRY
3.2_36_02  OBLIGACE
3.2_36_03  ŠEKY
3.2_36_04  ESKONT SMĚNKY
3.2_36_05  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
3.2_36_06  ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI FINANCÍ
3.2_36_07  PLATEBNÍ KARTY
3.2_36_08  VKLADOVÉ SLUŽBY
3.2_36_09  JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ
3.2_36_10  ÚVĚROVÉ OBCHODY
3.2_36_11  KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY
3.2_36_12  STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚVĚRY
3.2_36_13  PODNIKÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ
3.2_36_14  ČLENĚNÍ POJIŠTĚNÍ
3.2_36_15  VÝPOČET POJISTNÉHO
3.2_36_16  Akcie – výpočet výnosnosti-pracovní list
3.2_36_17  Bankovnictví – výpočet úrokové míry a úrokové doby-pracovní list
3.2_36_18  3Bankovnictví – jednoduché úročení-pracovní list
3.2_36_19  Cenné papíry – obligace-pracovní list
3.2_36_20  Pojišťovnictví – pojmy-pracovní list