Veřejná správa

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Marta Klausnitzerová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Německý jazyk
Ročník  3., 4.

3.2_22 – Německý jazyk – slovní zásoba a gramatika

3.2_22_01  Menschen wie du und ich
3.2_22_02  Jobs und Berufe
3.2_22_03  Lebenslauf
3.2_22_04  Bewerbung um eine Arbeitsstelle
3.2_22_05  Präteritum
3.2_22_06  Fakten und Zeitzeugen
3.2_22_07  Zukunftsvisionen
3.2_22_08  Konjunktionen
3.2_22_09  Partnerschaften
3.2_22_10  Gefühle und Emotionen
3.2_22_11  Relativnebensätze
3.2_22_12  Konjunktiv II
3.2_22_13  Fantasien, Träume, Wünsche
3.2_22_14  Verben mit Präpositionen
3.2_22_15  Events
3.2_22_16  Passiv
3.2_22_17  Anglizismen
3.2_22_18  Substantive und Adjektive mit Präpositionen
3.2_22_19  Deutschland und die Deutschen
3.2_22_20  Tschechien lohnt sich
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jarmila Krupičková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Veřejná správa
Ročník  2.

3.2_15 – Správa zaměstnanosti

3.2_15_01  Zaměstnanost – základní pojmy PL
3.2_15_02  Právní úprava správy zaměstnanosti
3.2_15_03  Právní úprava správy zaměstnanosti – PL
3.2_15_04  Instituce správy zaměstnanosti
3.2_15_05  Instituce správy zaměstnanosti – PL
3.2_15_06  Aktivní politika zaměstnanosti
3.2_15_07  Aktivní politika zaměstnanosti – PL
3.2_15_08  Rekvalifikace
3.2_15_09  Rekvalifikace – PL
3.2_15_10  Pasivní politika zaměstnanosti
3.2_15_11  Pasivní politika zaměstnanosti – PL
3.2_15_12  Podpora v nezaměstnanosti
3.2_15_13  Popora v nezaměstnanosti – PL
3.2_15_14  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
3.2_15_15  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – PL
3.2_15_16  Zaměstnávání cizinců
3.2_15_17  Zaměstnávání cizinců – PL
3.2_15_18  Příčiny a důsledky nezaměstnanosti
3.2_15_19  Příčiny a důsledky nezaměstnanosti – PL
3.2_15_20  Test
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Jaroslava Kuhnová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Písemná a elektronická komunikace
Ročník  1. – 4.

3.2_37 – Písemná komunikace v současných právních podmínkách

3.2_37_01  Test adresy PO
3.2_37_02  Test adresy FO
3.2_37_03  Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji-řešení
3.2_37_04  Obchodní dopis s řádkovými odvolacími údaji Obchodní dopis s řádkovými odvolacími údaji-řešení
3.2_37_05  Tituly
3.2_37_06  Test ČSN 016910 I
3.2_37_07  Test ČSN 016910 II
3.2_37_08  Reklamace s dvojí odpovědí Řešení-kladná odpověď na reklamaci Řešení-reklamace Řešení-záporná odpověď na reklamaci
3.2_37_09  Zkratky
3.2_37_10  Značky
3.2_37_11  Členicí znaménka
3.2_37_12  Životopis
3.2_37_13  Žádost o místo
3.2_37_14  Tabulky
3.2_37_15  Předsmluvní jednání
3.2_37_16  Objednávka
3.2_37_17  Nepravidelnosti obchodních smluv
3.2_37_18  Jednoduché právní písemnosti
3.2_37_19  Interní písemnosti
3.2_37_20  Příprava porady a záznam jednání
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Marta Klausnitzerová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Německý jazyk
Ročník  2.

3.2_21 – Německý jazyk – Direkt

3.2_21_01  Schriftliche Prüfung der 6. Lektion
3.2_21_02  Schriftliche Prüfung der 7. Lektion
3.2_21_03  Schriftliche Prüfung der 8. Lektion
3.2_21_04  Schriftliche Prüfung der 9. Lektion
3.2_21_05  Schriftliche Prüfung der 10. Lektion
3.2_21_06  Schriftliche Prüfung der 11. Lektion
3.2_21_07  Schriftliche Prüfung der 12. Lektion
3.2_21_08  Schriftliche Prüfung der 13. Lektion
3.2_21_09  Schriftliche Prüfung der 14. Lektion
3.2_21_10  Schriftliche Prüfung der 15. Lektion
3.2_21_11  Schriftliche Prüfung der 16. Lektion
3.2_21_12  Schriftliche Prüfung der 17. Lektion
3.2_21_13  Schriftliche Prüfung der 18. Lektion
3.2_21_14  Schriftliche Prüfung der 19. Lektion
3.2_21_15  Schriftliche Prüfung der 20. Lektion
3.2_21_16  Schriftliche Prüfung der 21. Lektion
3.2_21_17  Schriftliche Prüfung der 22. Lektion
3.2_21_18  Schriftliche Prüfung der 23. Lektion
3.2_21_19  Schriftliche Prüfung der 24. Lektion
3.2_21_20  Schriftliche Prüfung der 26. Lektion
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jarmila Krupičková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Účetnictví
Ročník  3.

3.2_16 – Finanční vztahy v účetnictví

3.2_16_01  Finanční majetek
3.2_16_02  Finanční majetek – PL student
3.2_16_03  Pokladna
3.2_16_04  Pokladna – PL student
3.2_16_05  Účtování pokladny
3.2_16_06  Účtování pokladny – PL student
3.2_16_07  Inventarizace pokladny
3.2_16_08  Inventarizace pokladny – PL student
3.2_16_09  Ceniny
3.2_16_10  Ceniny – PL student
3.2_16_11  Převody mezi finančními účty
3.2_16_12  Převody mezi finančními účty – PL student
3.2_16_13  Test účtování pokladny – PL student
3.2_16_14  Bezhotovostní platební styk
3.2_16_15  Bezhotovostní platební styk – PL student
3.2_16_16  Bankovní účet
3.2_16_17  Bankovní účet – PL student
3.2_16_18  Úvěry
3.2_16_19  Úvěry – PL student
3.2_16_20  Test – Souhrnné účtování třídy 2