Literatura

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Martina Jakešová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Literatura – práce s uměleckým textem
Ročník    1.– 4.

3.2_42 – Literatura – práce s uměleckým textem

3.2_42_01  Romantismus
3.2_42_02  Karel Čapek
3.2_42_03  Meziválečná česká próza
3.2_42_04  Ústní lidová slovesnost (2)
3.2_42_05  Doporučená četba 1. ročník
3.2_42_06  Orientální literatura
3.2_42_07  Literatura Předního východu
3.2_42_08  Indická a čínská literatura
3.2_42_09  Test- doporučená četba 4. ročník 1
3.2_42_10  Test- doporučená četba 4. ročník 2
3.2_42_11  Test – tvorba B. Hrabala
3.2_42_12  Test – Josef Škvorecký
3.2_42_13  Arnošt Lustig
3.2_42_14  Test – historický vývoj po druhé světové válce
3.2_42_15  Test – 2. světová válka v české litertuře
3.2_42_16  Test – světová literatura 2. pol. 20. století – francouzská
3.2_42_17  Test- světová literatura 2. pol. 20. stol. – anglická
3.2_42_18  Test – světová literatura 2. pol. 20. stol. – americká
3.2_42_19  Test – světová literatura 2. pol.20. stol. – německy psaná
3.2_42_20  Opakování k maturitě
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Petra Karfíková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Český jazyk a literatura
Ročník  3.

3.2_08 – Literatura

3.2_08_01  Antonín Sova
3.2_08_02  František Gellner
3.2_08_03  Fráňa Šrámek
3.2_08_04  Karel Toman
3.2_08_05  Petr Bezruč
3.2_08_06  Dadaismus
3.2_08_07  Německy psaná literatura v Čechách
3.2_08_08  Legionářská literatura
3.2_08_09  Jaroslav Hašek
3.2_08_10  Expresionismus
3.2_08_11  Bratří Čapkové
3.2_08_12  Karel Polacek
3.2_08_13  Eduard Bass
3.2_08_14  Vladislav Vančura
3.2_08_15  Ivan Olbracht
3.2_08_16  Katolický proud
3.2_08_17  Venkovská próza
3.2_08_18  Psychologická próza
3.2_08_19  Ženy spisovatelky
3.2_08_20  Divadlo mezi válkami