Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Helena Zikmundová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_01 – Reálie anglicky mluvících zemí – USA, Kanada

3.2_01_01  Welcome to Canada
3.2_01_02  Famous Canadian people
3.2_01_03  Canada – provinces and territories
3.2_01_04  Let’s talk about Canadian provinces and territories
3.2_01_05  American housing
3.2_01_06  General test of Canada
3.2_01_07  True-false test of Canada
3.2_01_08  Thanksgiving
3.2_01_09  Milestones of American history
3.2_01_10  American landmarks
3.2_01_11  American cities
3.2_01_12  USA – board game
3.2_01_13  History test of USA
3.2_01_14  General test of USA
3.2_01_15  Canada – board game
3.2_01_16  American food
3.2_01_17  American education
3.2_01_18  Famous American people
3.2_01_19  American literature
3.2_01_20  Ernest Hemingway