Ekonomika

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Lenka Drbohlavová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Finanční účetnictví podniku
Ročník    1.– 4.

3.2_35 – Finanční účetnictví podniku

3.2_35_01  Prac. list aktiva, pasiva,rozvaha
3.2_35_02  Prac. list aktivanáklady
3.2_35_03  Prac. list změny rozvah. položek
3.2_35_04  Prac. list účtování pokladně
3.2_35_05  Prac. list účtování na běžném účtu
3.2_35_06  Prac. list zásoby teorie
3.2_35_07  Rozkazovací způsob ve španělštině
3.2_35_08  Prac. list účtování zboží způsob A i B
3.2_35_09  UCT prac. list účtování výrobků
3.2_35_10  UCT prac. list DM teorie
3.2_35_11  Prac. list pořízení DM
3.2_35_12  Past simple x past continuous
3.2_35_13  Prac. list zúčtovací vztahy teorie
3.2_35_14  Present perfect x present
3.2_35_15  Prac. list náklady
3.2_35_16  Prac. list daně a dotace
3.2_35_17  UCT prac. list inventarizační rozdíly u nakoupených zásob
3.2_35_18  Prac. list Nakoupené zásoby zp. A,B
3.2_35_19  UCT prac. list výnosy
3.2_35_20  Prac. list pokladna, ceniny
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Charlotta Kissová (15), Ing. Lenka Drbohlavová (7)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Ekonomika
Ročník  1. – 4.

3.2_36 – Finanční trh

3.2_36_01  CENNÉ PAPÍRY
3.2_36_02  OBLIGACE
3.2_36_03  ŠEKY
3.2_36_04  ESKONT SMĚNKY
3.2_36_05  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
3.2_36_06  ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI FINANCÍ
3.2_36_07  PLATEBNÍ KARTY
3.2_36_08  VKLADOVÉ SLUŽBY
3.2_36_09  JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ
3.2_36_10  ÚVĚROVÉ OBCHODY
3.2_36_11  KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY
3.2_36_12  STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚVĚRY
3.2_36_13  PODNIKÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ
3.2_36_14  ČLENĚNÍ POJIŠTĚNÍ
3.2_36_15  VÝPOČET POJISTNÉHO
3.2_36_16  Akcie – výpočet výnosnosti-pracovní list
3.2_36_17  Bankovnictví – výpočet úrokové míry a úrokové doby-pracovní list
3.2_36_18  3Bankovnictví – jednoduché úročení-pracovní list
3.2_36_19  Cenné papíry – obligace-pracovní list
3.2_36_20  Pojišťovnictví – pojmy-pracovní list
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Charlotta Kissová (15), Ing. Lenka Drbohlavová (5)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Ekonomika
Ročník  1. – 4.

3.2_34 – Ekonomika podniku

3.2_34_01  VÝPOČET HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
3.2_34_02  VÝROBNÍ KAPACITA
3.2_34_03  NORMOVÁNÍ ZÁSOB
3.2_34_04  LEASING
3.2_34_05  SWOT ANALÝZA
3.2_34_06  SEGMENTACE TRHU
3.2_34_07  PRODUKT
3.2_34_08  HMOTNÁ PODOBA PRODUKTU
3.2_34_09  PROPAGACE
3.2_34_10  REKLAMA
3.2_34_11  PODPORA PRODEJE
3.2_34_12  PUBLICITA
3.2_34_13  OSOBNÍ PRODEJ
3.2_34_14  PLÁNOVÁNÍ
3.2_34_15  KONTROLA
3.2_34_16  Finanční analýza – pracovní list
3.2_34_17  Podniková ekonomika Rovnoměrné odpisy pracovní list
3.2_34_18  Normování zásob pracovní list
3.2_34_19  Podniková ekonomika bilance odbytu pracovní list
3.2_34_20  Podniková ekonomika 1. část degresivní odpisy pracovní list