Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Hana Topičová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Aranžér, Šití oděvů, Krejčí, Zednické práce
Předmět  Společenské vědy
Ročník  1. – 3.

3.2_13 – Zdravý životní styl

3.2_13_01  Životní styl
3.2_13_02  Hodnotový systém
3.2_13_03  Zdraví a prevence nemocí
3.2_13_04  Civilizační choroby
3.2_13_05  Sexuálně přenosné choroby
3.2_13_06  Zdravá výživa
3.2_13_07  Prostředí a životní styl
3.2_13_08  Význam pohybu a sportu
3.2_13_09  Duchovní život člověka
3.2_13_10  Náboženské sekty
3.2_13_11  Rizikové chování
3.2_13_12  Závislost na alkoholu
3.2_13_13  Kouření
3.2_13_14  Rizika kouření
3.2_13_15  Drogová závislost
3.2_13_16  Závislost na kofeinu
3.2_13_17  Gamblerství
3.2_13_18  Závislost na internetu
3.2_13_19  Celoživotní vzdělávání
3.2_13_20  Dopady současné společnosti na člověka