Písemná a elektronická komunikace

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Iris Kernerová (8), Mgr. Simona Pichertová (4), Mgr. Nataliya Kolomiyets (5), Mgr. Věra Neubertová (3),
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčná korespondence
Ročník    3.– 4.

3.2_39 – Cizojazyčná korespondence

3.2_39_01  Vzkaz ve španělštině
3.2_39_02  Přání k narozeninám ve španělštině
3.2_39_03  Pohlednice z Bolívie ve španělštině
3.2_39_04  Writing a formal letter
3.2_39_05  Making a reservation
3.2_39_06  Invitation
3.2_39_07  Reply to an invitation
3.2_39_08  Motivační dopis
3.2_39_09  Osobní profil v AJ
3.2_39_10  Leták
3.2_39_11  Formální dopis v AJ stížnost
3.2_39_12  Formální dopis v AJ – odpověď na stížnost
3.2_39_13  Pohlednice z dovolené v AJ
3.2_39_14  Inzerát v AJ
3.2_39_15  Žádost o informace v AJ
3.2_39_16  Vyprávění
3.2_39_17  Charakteristika v AJ
3.2_39_18  Vzkaz
3.2_39_19  Instrukce
3.2_39_20  Neformální dopis v AJ
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Miloslav Bouda (10), Mgr. Jaroslava Kuhnová (10)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Jazyk a frazeologie v písemné komunikaci
Ročník    1.– 4.

3.2_38 – Jazyk a frazeologie v písemné komunikaci

3.2_38_01  Stylizace obchodního dopisu – test (zadání)
3.2_38_02  Stylizační nedostatky v obchodní korespondenci (zadání)
3.2_38_03  Synonyma v obchodní korespondenci (zadání)
3.2_38_04  Stylizace obchodního dopisu – předtisk se sloupcovými odvolacími údaji (řešení)Stylizace obchodního dopisu – předtisk se sloupcovými odvolacími údaji (zadání)
3.2_38_05  Stylizace obchodního dopisu – předtisk se řádkovými odvolacími údaji (řešení)Stylizace obchodního dopisu – předtisk se řádkovými odvolacími údaji (zadání)
3.2_38_06  Prstová cvičení I. – nácvik hmatové metody
3.2_38_07  Prstová cvičení II. – zvláštnosti českého jazyka
3.2_38_08  Prstová cvičení III. – zpestření výuky číselné řady
3.2_38_09  Interpunkce v obchodní korespondenci
3.2_38_10  Podmiňovací způsob v obchodní korespondenci
3.2_38_11  Oslovení
3.2_38_12  Úvod dopisu – ustálená spojení Úvod dopisu – ustálená spojení
3.2_38_13  Závěr dopisu – ustálená spojení Závěr dopisu – ustálená spojení
3.2_38_14  Logika vět
3.2_38_15  Jasnost a přehlednost stylizace
3.2_38_16  Obchodní smlouvy
3.2_38_17  Stavba osobního dopisu Stavba osobního dopisu
3.2_38_18  Pestrost stylizace
3.2_38_19  Stručnost stylizace
3.2_38_20  Běžné slovní obraty
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Jaroslava Kuhnová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Písemná a elektronická komunikace
Ročník  1. – 4.

3.2_37 – Písemná komunikace v současných právních podmínkách

3.2_37_01  Test adresy PO
3.2_37_02  Test adresy FO
3.2_37_03  Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji-řešení
3.2_37_04  Obchodní dopis s řádkovými odvolacími údaji Obchodní dopis s řádkovými odvolacími údaji-řešení
3.2_37_05  Tituly
3.2_37_06  Test ČSN 016910 I
3.2_37_07  Test ČSN 016910 II
3.2_37_08  Reklamace s dvojí odpovědí Řešení-kladná odpověď na reklamaci Řešení-reklamace Řešení-záporná odpověď na reklamaci
3.2_37_09  Zkratky
3.2_37_10  Značky
3.2_37_11  Členicí znaménka
3.2_37_12  Životopis
3.2_37_13  Žádost o místo
3.2_37_14  Tabulky
3.2_37_15  Předsmluvní jednání
3.2_37_16  Objednávka
3.2_37_17  Nepravidelnosti obchodních smluv
3.2_37_18  Jednoduché právní písemnosti
3.2_37_19  Interní písemnosti
3.2_37_20  Příprava porady a záznam jednání