Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jarmila Krupičková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Účetnictví
Ročník  3.

3.2_16 – Finanční vztahy v účetnictví

3.2_16_01  Finanční majetek
3.2_16_02  Finanční majetek – PL student
3.2_16_03  Pokladna
3.2_16_04  Pokladna – PL student
3.2_16_05  Účtování pokladny
3.2_16_06  Účtování pokladny – PL student
3.2_16_07  Inventarizace pokladny
3.2_16_08  Inventarizace pokladny – PL student
3.2_16_09  Ceniny
3.2_16_10  Ceniny – PL student
3.2_16_11  Převody mezi finančními účty
3.2_16_12  Převody mezi finančními účty – PL student
3.2_16_13  Test účtování pokladny – PL student
3.2_16_14  Bezhotovostní platební styk
3.2_16_15  Bezhotovostní platební styk – PL student
3.2_16_16  Bankovní účet
3.2_16_17  Bankovní účet – PL student
3.2_16_18  Úvěry
3.2_16_19  Úvěry – PL student
3.2_16_20  Test – Souhrnné účtování třídy 2