Český jazyk

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Martina Jakešová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Literatura – práce s uměleckým textem
Ročník    1.– 4.

3.2_42 – Literatura – práce s uměleckým textem

3.2_42_01  Romantismus
3.2_42_02  Karel Čapek
3.2_42_03  Meziválečná česká próza
3.2_42_04  Ústní lidová slovesnost (2)
3.2_42_05  Doporučená četba 1. ročník
3.2_42_06  Orientální literatura
3.2_42_07  Literatura Předního východu
3.2_42_08  Indická a čínská literatura
3.2_42_09  Test- doporučená četba 4. ročník 1
3.2_42_10  Test- doporučená četba 4. ročník 2
3.2_42_11  Test – tvorba B. Hrabala
3.2_42_12  Test – Josef Škvorecký
3.2_42_13  Arnošt Lustig
3.2_42_14  Test – historický vývoj po druhé světové válce
3.2_42_15  Test – 2. světová válka v české litertuře
3.2_42_16  Test – světová literatura 2. pol. 20. století – francouzská
3.2_42_17  Test- světová literatura 2. pol. 20. stol. – anglická
3.2_42_18  Test – světová literatura 2. pol. 20. stol. – americká
3.2_42_19  Test – světová literatura 2. pol.20. stol. – německy psaná
3.2_42_20  Opakování k maturitě
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Petra Karfíková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie, Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Český jazyk a literatura
Ročník  4.

3.2_09 – Příprava k maturitě

3.2_07_01  Slohové styly, postupy a útvary
3.2_07_02  Interpunkce
3.2_07_03  Odchylky od větné vazby
3.2_07_04  Jazyková vrstva literárních děl
3.2_07_05  Rozbor neuměleckého textu
3.2_07_06  Didaktický test-1
3.2_07_07  Didaktický test-2
3.2_07_08  Didaktický test-3
3.2_07_09  Didaktický test-4
3.2_07_10  Didaktický test-5
3.2_07_11  Didaktický test-6
3.2_07_12  Didaktický test-7
3.2_07_13  Didaktický test-8
3.2_07_14  Didaktický test-9
3.2_07_15  Didaktický test-10
3.2_07_16  Didaktický test-11
3.2_07_17  Didaktický test-12
3.2_07_18  Pravidla českého pravopisu
3.2_07_19  Didaktický test-13
3.2_07_20  Didaktický test-14
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Petra Karfíková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum
Předmět  Český jazyk a literatura
Ročník  2.

3.2_09 – Mluvnice

3.2_09_01  Podstatná jména
3.2_09_02  Přídavná jména
3.2_09_03  Zájmena
3.2_09_04  Číslovky
3.2_09_05  Slovesa
3.2_09_06  Příslovce
3.2_09_07  Předložky
3.2_09_08  Spojky
3.2_09_09  Částice
3.2_09_10  Citoslovce
3.2_09_11  Slovní druhy
3.2_09_12  Vývoj spisovné češtiny
3.2_09_13  Spisovná a nespisovná čeština
3.2_09_14  Obohacování slovní zásoby
3.2_09_15  Úřední dopis
3.2_09_16  Motivační dopis
3.2_09_17  Životopis
3.2_09_18  Zápis z jednání
3.2_09_19  Smlouvy
3.2_09_20  Drobné útvary admin. stylu
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Petra Karfíková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Český jazyk a literatura
Ročník  3.

3.2_08 – Literatura

3.2_08_01  Antonín Sova
3.2_08_02  František Gellner
3.2_08_03  Fráňa Šrámek
3.2_08_04  Karel Toman
3.2_08_05  Petr Bezruč
3.2_08_06  Dadaismus
3.2_08_07  Německy psaná literatura v Čechách
3.2_08_08  Legionářská literatura
3.2_08_09  Jaroslav Hašek
3.2_08_10  Expresionismus
3.2_08_11  Bratří Čapkové
3.2_08_12  Karel Polacek
3.2_08_13  Eduard Bass
3.2_08_14  Vladislav Vančura
3.2_08_15  Ivan Olbracht
3.2_08_16  Katolický proud
3.2_08_17  Venkovská próza
3.2_08_18  Psychologická próza
3.2_08_19  Ženy spisovatelky
3.2_08_20  Divadlo mezi válkami