Matematika

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jana Milková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Matematika
Ročník    1.– 4.

3.2_30 – Matematika

3.2_30_01  Základní kombinatorická pravidla
3.2_30_02  Faktoriál čísla
3.2_30_03  Kombinační čísla
3.2_30_04  Test na vlastnosti kombinačních čísel a faktoriálu čísla – uzavřené úlohy
3.2_30_05  Rovnice s kombinačními čísly
3.2_30_06  Variace, permutace
3.2_30_07  Kombinace
3.2_30_08  Slovní úlohy řešené kombinatoricky
3.2_30_09  Variace, permutace, kombinace s opakováním
3.2_30_10  Matematické bingo
3.2_30_11  Statistika I.
3.2_30_12  Třídící znaky a jejich četnost
3.2_30_13  Grafické znázornění četnosti
3.2_30_14  Grafy – příklady
3.2_30_15  Charakteristiky polohy
3.2_30_16  Výpočet průměru – příklady
3.2_30_17  Charakteristiky variability
3.2_30_18  Charakteristiky polohy – příklady
3.2_30_19  Charakteristiky variability – příklady
3.2_30_20  Souhrnné příklady
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Miluše Nováková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Matematika I.
Ročník  1.

3.2_20 – Matematika I.

3.2_20_01  Lineární rovnice
3.2_20_02  Rovnice v součinovém tvaru
3.2_20_03  Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli
3.2_20_04  Vyjádření neznámé ze vzorce
3.2_20_05  Lineární nerovnice
3.2_20_06  Racionální nerovnice
3.2_20_07  Rovnice s absolutní hodnotou
3.2_20_08  Nerovnice s absolutní hodnotou
3.2_20_09  Iracionální rovnice
3.2_20_10  Slovní úlohy na lineární rovnice
3.2_20_11  Test -rovnice a nerovnice
3.2_20_12  Soustavy lineárních rovnic o dvou neznámých
3.2_20_13  Soustavy lineárních rovnic o třech neznámých
3.2_20_14  Soustavy lineárních nerovnic o jedné neznámé
3.2_20_15  Test-soustavy rovnic a nerovnic
3.2_20_16  Kvadratické rovnice
3.2_20_17  Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
3.2_20_18  Kvadratické nerovnice
3.2_20_19  Soustava kvadratické a lineární rovnice
3.2_20_20  Test-kvadratické rovnice a nerovnice a soustavy
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Miluše Nováková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Matematika I.
Ročník  1.

3.2_19 – Matematika I.

3.2_19_01  Procenta 1. část
3.2_19_02  Procenta 2. část
3.2_19_03  Slovní úlohy na procenta, promile a poměr
3.2_19_04  Zlomky 1. část
3.2_19_05  Zlomky 2. část
3.2_19_06  Číselné množiny
3.2_19_07  Zápis racionálního čísla
3.2_19_08  Zaokrouhlování
3.2_19_09  Absolutní hodnota reálného čísla
3.2_19_10  Prvočísla a čísla složená
3.2_19_11  Dělitelnost čísel, NSD, nsn
3.2_19_12  Test na písemné opakování NSD, nsn
3.2_19_13  Test na písemné opakování vybraného učiva ZŠ
3.2_19_14  Množiny
3.2_19_15  Test na písemné opakování množin
3.2_19_16  Intervaly
3.2_19_17  Test na písemné opakování intervalů
3.2_19_18  Množiny s absolutní hodnotou 1. část
3.2_19_19  Množiny s absolutní hodnotou 2. část
3.2_19_20  Test na písemné opakování množin