eu penize strednim skolam

  CZ 1.071.5.0034.0052
1  3.2_01-Anglický jazyk-Reálie anglicky mluvících zemí
2  3.2_02-Anglický jazyk-Česká republika-Evropská unie
3  3.2_03-Anglický jazyk-Reálie anglicky mluvících zemí – Velká Británie, Austrálie
4  3.2_04-Anglický jazyk pro veřejnou správu
5  3.2_05-Anglický jazyk pro veřejnou správu – obec a stát
6  3.2_06-Biologie a ekologie
7  3.2_07-ČJL-Příprava k maturitě
8  3.2_08-Literatura
9  3.2_09-ČJ-Mluvnice
10  3.2_10-Stavební technologie – zdivo
11  3.2_11-Přestavby budov
12  3.2_12-Stavební technologie
13  3.2_13-Společenské vědy-Zdravý životní styl
14  3.2_14-Oděvních materiály a technologie
15  3.2_15-Veřejná správa-Správa zaměstnanosti
16  3.2_16-Finanční vztahy v účetnictví
17  3.2_17-Mechanika 1.roč
18  3.2_18-Mechanika 2.roč
19  3.2_19-Matematika 1.roč
20  3.2_20-Matematika-Rovnice a nerovnice
21  3.2_21-Německý jazyk-DIREKT
22  3.2_22-Německý jazyk-Slovní zásoba a gramatika
23  3.2_23-ICT-Užití textového editoru v praxi
24  3.2_24-ICT-Užití tabulkového editoru v praxi
25  3.2_25-Písmo
26  3.2_26-Aranžování
27  3.2_27-Odborné kreslení – Aranžér
 CZ 1.071.5.0034.0644
28  3.2_28-ICT-HW
29  3.2_29-ICT-Použití aplikací MS Office v praxi
30  3.2_30-Matematika-Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika
31  3.2_31-Anglický jazyk-Cizojazyčná konverzace
32  3.2_32-Anglický a španělský jazyk-Cizojazyčné reálie
33  3.2_33-Anglický a španělský jazyk-Cizojazyčná gramatika
34  3.2_34-Ekonomika podniku
35  3.2_35-Základy účetnictví
36  3.2_36-Finanční trh
37  3.2_37-Písemná a elektronická komunikace
38  3.2_38-Jazyk a frazeologie v písemné komunikaci
39  3.2_39-Anglický a španělský jazyk-Cizojazyčná korespondence
40  3.2_40-Společenské vědy
41  3.2_41-Zeměpis-Geografie
42  3.2_42-Literatura