Přestavby budov

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Petr Bílek
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník
Předmět  Přestavby budov
Ročník  3.

3.2_10 – Přestavby budov

3.2_11_01  Přestavby budov – úvod
3.2_11_02  Životnost
3.2_11_03  Příčiny vzniku trhlin – úvod, změny v základové půdě
3.2_11_04  Příčiny vzniku trhlin
3.2_11_05  Trhliny – rozdělení, sledování a měření
3.2_11_06  Příčiny vzniku neškodných trhlin
3.2_11_07  Důsledky vlhkosti ve zdivu
3.2_11_08  Metody omezování vlhkosti
3.2_11_09  Provizorní zajišťování stability nosných konstrukcí
3.2_11_10  Elektrokinetické metody
3.2_11_11  Dodatečné ztužení budov
3.2_11_12  Opravy trhlin
3.2_11_13  Klenby
3.2_11_14  Opravy schodišť
3.2_11_15  Dřevěné stropy
3.2_11_16  Oprava prasklého stupně
3.2_11_17  Vzduchoizolační metody
3.2_11_18  Vkládání nové hydroizolace
3.2_11_19  Injektáž zdiva
3.2_11_20  Svislá hydroizolace