Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Jaroslava Kuhnová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Písemná a elektronická komunikace
Ročník  1. – 4.

3.2_37 – Písemná komunikace v současných právních podmínkách

3.2_37_01  Test adresy PO
3.2_37_02  Test adresy FO
3.2_37_03  Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji-řešení
3.2_37_04  Obchodní dopis s řádkovými odvolacími údaji Obchodní dopis s řádkovými odvolacími údaji-řešení
3.2_37_05  Tituly
3.2_37_06  Test ČSN 016910 I
3.2_37_07  Test ČSN 016910 II
3.2_37_08  Reklamace s dvojí odpovědí Řešení-kladná odpověď na reklamaci Řešení-reklamace Řešení-záporná odpověď na reklamaci
3.2_37_09  Zkratky
3.2_37_10  Značky
3.2_37_11  Členicí znaménka
3.2_37_12  Životopis
3.2_37_13  Žádost o místo
3.2_37_14  Tabulky
3.2_37_15  Předsmluvní jednání
3.2_37_16  Objednávka
3.2_37_17  Nepravidelnosti obchodních smluv
3.2_37_18  Jednoduché právní písemnosti
3.2_37_19  Interní písemnosti
3.2_37_20  Příprava porady a záznam jednání