Anglický jazyk

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Iris Kernerová (8), Mgr. Simona Pichertová (4), Mgr. Nataliya Kolomiyets (5), Mgr. Věra Neubertová (3),
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčná korespondence
Ročník    3.– 4.

3.2_39 – Cizojazyčná korespondence

3.2_39_01  Vzkaz ve španělštině
3.2_39_02  Přání k narozeninám ve španělštině
3.2_39_03  Pohlednice z Bolívie ve španělštině
3.2_39_04  Writing a formal letter
3.2_39_05  Making a reservation
3.2_39_06  Invitation
3.2_39_07  Reply to an invitation
3.2_39_08  Motivační dopis
3.2_39_09  Osobní profil v AJ
3.2_39_10  Leták
3.2_39_11  Formální dopis v AJ stížnost
3.2_39_12  Formální dopis v AJ – odpověď na stížnost
3.2_39_13  Pohlednice z dovolené v AJ
3.2_39_14  Inzerát v AJ
3.2_39_15  Žádost o informace v AJ
3.2_39_16  Vyprávění
3.2_39_17  Charakteristika v AJ
3.2_39_18  Vzkaz
3.2_39_19  Instrukce
3.2_39_20  Neformální dopis v AJ
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Věra Neubertová (11), Mgr. Simona Pichertová (9)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčná gramatika
Ročník    1.– 4.

3.2_33 – Cizojazyčná gramatika

3.2_33_01  Slovesa se změnou kmenové samohlásky ve španělštině
3.2_33_02  Tázací zájmena ve španělštině
3.2_33_03  Zvratná slovesa ve španělštině
3.2_33_04  Vazba ir + a + infinitiv ve španělštině
3.2_33_05  Gerundium ve španělštině
3.2_33_06  Vyjádření slovesa „být“ ve španělštině
3.2_33_07  Rozkazovací způsob ve španělštině
3.2_33_08  Minulý čas jednoduchý ve španělštině
3.2_33_09  Vykání ve španělštině
3.2_33_10  Spojka si v podmínkových větách ve španělštině
3.2_33_11  Předložky para, por ve španělštině
3.2_33_12  Past simple x past continuous
3.2_33_13  Present perfect x past simple
3.2_33_14  Present perfect x present
3.2_33_15  Second Conditionals
3.2_33_16  Wish clauses
3.2_33_17  Past perfect x past simple
3.2_33_18  The passive
3.2_33_19  The passive x active
3.2_33_20  Modals
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Iris Kernerová (7), Mgr. Simona Pichertová (3), Mgr. Nataliya Kolomiyets (6), Mgr. Věra Neubertová (4),
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčné reálie
Ročník    3.– 4.

3.2_32 – Cizojazyčné reálie

3.2_32_01  Zajímavosti Latinské Ameriky
3.2_32_02  Vánoce ve Španělsku
3.2_32_03  Machu Picchu – Ztracené město Inků
3.2_32_04  Život a dílo Isabely Allende
3.2_32_05  Football in UK, USA and Australia
3.2_32_06  My school, my subjects
3.2_32_07  Shopping – prices, payment
3.2_32_08  Small and large numbers
3.2_32_09  Weather forecast
3.2_32_10  Travelling abroad
3.2_32_11  Historical Prague
3.2_32_12  Revision test-Washington and New York
3.2_32_13  How do you know London
3.2_32_14  USA – Quiz
3.2_32_15  Test-Everything about the USA
3.2_32_16  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.2_32_17  Faces of Prague
3.2_32_18  London the royal city
3.2_32_19  London – Historical Place
3.2_32_20  NY- Statue of Liberty
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Iris Kernerová (1-7), Mgr. Nataliya Kolomiyets (8-16), Mgr. Simona Pichertová (17-20)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčná konverzace
Ročník    3.– 4.

3.2_31 – Cizojazyčná konverzace

3.2_31_01  Deciding what to do
3.2_31_02  Making conversation
3.2_31_03  Town or village
3.2_31_04  Arguing your case
3.2_31_05  Buying a souvenir
3.2_31_06  Living in the country or a town
3.2_31_07  Eating out
3.2_31_08  Educational system
3.2_31_09  Shopping-test
3.2_31_10  Test – Food
3.2_31_11  Holidays and celebrations in Great Britain
3.2_31_12  The world of travelling
3.2_31_13  At the hotel
3.2_31_14  Holidays and celebrations in the USA
3.2_31_15  My Home Is My Castle
3.2_31_16  Illnesses and diseases
3.2_31_17  Types of film
3.2_31_18  At the shops
3.2_31_19  Going green
3.2_31_20  Crime
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Radka Nováková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_04 – Angličtina pro Veřejnou správu  – Finance

3.2_04_01  Historie a funkce peněz
3.2_04_02  Euro
3.2_04_03  O penězích neformálně
3.2_04_04  Finanční pojmy
3.2_04_05  V bance
3.2_04_06  Bank account
3.2_04_07  Platební detaily
3.2_04_08  Získávání peněz
3.2_04_09  Rodinný rozpočet
3.2_04_10  Kapesné
3.2_04_11  Veřejné finance – pojmy
3.2_04_12  Státní rozpočet
3.2_04_13  Veřejné výdaje
3.2_04_14  Ministerstvo Financí
3.2_04_15  Veřejné finance – daně
3.2_04_16  Druhy daní
3.2_04_17  Daňový systém České republiky
3.2_04_18  Test – daně
3.2_04_19  Test – bankovní pojmy
3.2_04_20  Test -příjmy a výdaje
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Helena Zikmundová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_03 – Reálie anglicky mluvících zemí – Velká Británie, Austrálie

3.2_03_01  Guy FAwkes Night
3.2_03_02  British housing
3.2_03_03  British meals
3.2_03_04  British literature
3.2_03_05  Charles Dickens
3.2_03_06  Oscar Wilde
3.2_03_07  British Isles
3.2_03_08  Typically British
3.2_03_09  Traditional British dishes
3.2_03_10  British Monarchy
3.2_03_11  Cockney English
3.2_03_12  British schools
3.2_03_13  London sights
3.2_03_14  Milestones of British history
3.2_03_15  3Notices ang signs
3.2_03_16  General test of Great Britain
3.2_03_17  3Australia – The Land Down Under
3.2_03_18  History of Australia
3.2_03_19  Must see in Australia
3.2_03_20   Unusual Australia
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Helena Zikmundová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_02 – Česká republika a Evropská unie

3.2_02_01  Milestones of the Czech history
3.2_02_02  The Czech Republic – basic facts
3.2_02_03  The Czech national holidays
3.2_02_04  The Czech customs and traditions
3.2_02_05  The political system of CR
3.2_02_06  Let´s go to Prague
3.2_02_07  November 17
3.2_02_08  The Czech UNESCO heritage
3.2_02_09  Prague-The Royal Route
3.2_02_10  Máchovo lake
3.2_02_11  The Famous Czechs
3.2_02_12  The Czech education system
3.2_02_13  The Czech traditional food
3.2_02_14  European Union
3.2_02_15  Institutions of European Union
3.2_02_16  General test of CR
3.2_02_17  True false test of EU
3.2_02_18  Louny
3.2_02_19  Louny surroundings
3.2_02_20  General test of Louny
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Radka Nováková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_05 – Angličtina pro veřejnou správu – Město a stát

3.2_05_01  Obce České republiky
3.2_05_02  Kraje České republiky
3.2_05_03  Zastupitelstva
3.2_05_04  Zastupitelé
3.2_05_05  Vláda České republiky
3.2_05_06  Ministerstva ČR
3.2_05_07  Parlament ČR
3.2_05_08  Volby
3.2_05_09  Prezident ČR
3.2_05_10  Politické strany
3.2_05_11  Soudní moc
3.2_05_12  Role místního úřadu při závažné události
3.2_05_13  Integrovaný záchranný systém ČR
3.2_05_14  Právo životního prostředí
3.2_05_15  Státní politika životního prostředí ČR
3.2_05_16  Mezinárodní dohody o ŽP
3.2_05_17  Hospodaření s odpady
3.2_05_18  Ochrana obyvatelstva při mimořádné události
3.2_05_19  Test – Správní rozdělení ČR
3.2_05_20  Test – Politický systém České republiky
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Helena Zikmundová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_01 – Reálie anglicky mluvících zemí – USA, Kanada

3.2_01_01  Welcome to Canada
3.2_01_02  Famous Canadian people
3.2_01_03  Canada – provinces and territories
3.2_01_04  Let’s talk about Canadian provinces and territories
3.2_01_05  American housing
3.2_01_06  General test of Canada
3.2_01_07  True-false test of Canada
3.2_01_08  Thanksgiving
3.2_01_09  Milestones of American history
3.2_01_10  American landmarks
3.2_01_11  American cities
3.2_01_12  USA – board game
3.2_01_13  History test of USA
3.2_01_14  General test of USA
3.2_01_15  Canada – board game
3.2_01_16  American food
3.2_01_17  American education
3.2_01_18  Famous American people
3.2_01_19  American literature
3.2_01_20  Ernest Hemingway