Obchodní akademie

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Martina Zabloudilová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Společenské vědy
Ročník  1.

3.2_40 – ČR – společenský základ

3.2_40_01  Česká republika – Pracovní list
3.2_40_02  Přehled filozofických směrů I. – Pracovní list
3.2_40_03  Přehled filozofických směrů II. – Pracovní list
3.2_40_04  Světová náboženství – Pracovní list
3.2_40_05  Test z filozofie
3.2_40_06  Mezinárodní organizace – test
3.2_40_07  Psychologické vědy – test
3.2_40_08  Osobnost člověka – test
3.2_40_09  Proces socializace- test
3.2_40_10  Psychické jevy – test
3.2_40_11  Psychické vlsstnosti – test
3.2_40_12  Psychické procesy osobnosti – test
3.2_40_13  Psychické stavy – test
3.2_40_14  Duševní hygiena, duševní poruchy – te
3.2_40_15  Pracovní list – Politologie
3.2_40_16  Psychologické vědy-výklad
3.2_40_17  Psychické jevy, výukový materiál
3.2_40_18  Duševní hygiena
3.2_40_19  Soc. stratifikace a mobilita – výukový materiál
3.2_40_20  Psychické stavy-pozornost – výklad
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Martina Jakešová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Literatura – práce s uměleckým textem
Ročník    1.– 4.

3.2_42 – Literatura – práce s uměleckým textem

3.2_42_01  Romantismus
3.2_42_02  Karel Čapek
3.2_42_03  Meziválečná česká próza
3.2_42_04  Ústní lidová slovesnost (2)
3.2_42_05  Doporučená četba 1. ročník
3.2_42_06  Orientální literatura
3.2_42_07  Literatura Předního východu
3.2_42_08  Indická a čínská literatura
3.2_42_09  Test- doporučená četba 4. ročník 1
3.2_42_10  Test- doporučená četba 4. ročník 2
3.2_42_11  Test – tvorba B. Hrabala
3.2_42_12  Test – Josef Škvorecký
3.2_42_13  Arnošt Lustig
3.2_42_14  Test – historický vývoj po druhé světové válce
3.2_42_15  Test – 2. světová válka v české litertuře
3.2_42_16  Test – světová literatura 2. pol. 20. století – francouzská
3.2_42_17  Test- světová literatura 2. pol. 20. stol. – anglická
3.2_42_18  Test – světová literatura 2. pol. 20. stol. – americká
3.2_42_19  Test – světová literatura 2. pol.20. stol. – německy psaná
3.2_42_20  Opakování k maturitě
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Jakub Hnátek
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Geografie
Ročník    1.– 3.

3.2_41 – Geografie

3.2_41_01  Oslo
3.2_41_02  Stockholm
3.2_41_03  Helsinky
3.2_41_04  Reykjavík
3.2_41_05  Londýn
3.2_41_06  Paříž
3.2_41_07  Brusel
3.2_41_08  Řím
3.2_41_09  Atheny
3.2_41_10  3Videň
3.2_41_11  Budapešť
3.2_41_12  Bratislava
3.2_41_13  Bělehrad
3.2_41_14  Podgorica
3.2_41_15  Záhřeb
3.2_41_16  Skopje
3.2_41_17  Moskva
3.2_41_18  Tallin
3.2_41_19  Riga
3.2_41_20  Praha
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Iris Kernerová (8), Mgr. Simona Pichertová (4), Mgr. Nataliya Kolomiyets (5), Mgr. Věra Neubertová (3),
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčná korespondence
Ročník    3.– 4.

3.2_39 – Cizojazyčná korespondence

3.2_39_01  Vzkaz ve španělštině
3.2_39_02  Přání k narozeninám ve španělštině
3.2_39_03  Pohlednice z Bolívie ve španělštině
3.2_39_04  Writing a formal letter
3.2_39_05  Making a reservation
3.2_39_06  Invitation
3.2_39_07  Reply to an invitation
3.2_39_08  Motivační dopis
3.2_39_09  Osobní profil v AJ
3.2_39_10  Leták
3.2_39_11  Formální dopis v AJ stížnost
3.2_39_12  Formální dopis v AJ – odpověď na stížnost
3.2_39_13  Pohlednice z dovolené v AJ
3.2_39_14  Inzerát v AJ
3.2_39_15  Žádost o informace v AJ
3.2_39_16  Vyprávění
3.2_39_17  Charakteristika v AJ
3.2_39_18  Vzkaz
3.2_39_19  Instrukce
3.2_39_20  Neformální dopis v AJ
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Miloslav Bouda (10), Mgr. Jaroslava Kuhnová (10)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Jazyk a frazeologie v písemné komunikaci
Ročník    1.– 4.

3.2_38 – Jazyk a frazeologie v písemné komunikaci

3.2_38_01  Stylizace obchodního dopisu – test (zadání)
3.2_38_02  Stylizační nedostatky v obchodní korespondenci (zadání)
3.2_38_03  Synonyma v obchodní korespondenci (zadání)
3.2_38_04  Stylizace obchodního dopisu – předtisk se sloupcovými odvolacími údaji (řešení)Stylizace obchodního dopisu – předtisk se sloupcovými odvolacími údaji (zadání)
3.2_38_05  Stylizace obchodního dopisu – předtisk se řádkovými odvolacími údaji (řešení)Stylizace obchodního dopisu – předtisk se řádkovými odvolacími údaji (zadání)
3.2_38_06  Prstová cvičení I. – nácvik hmatové metody
3.2_38_07  Prstová cvičení II. – zvláštnosti českého jazyka
3.2_38_08  Prstová cvičení III. – zpestření výuky číselné řady
3.2_38_09  Interpunkce v obchodní korespondenci
3.2_38_10  Podmiňovací způsob v obchodní korespondenci
3.2_38_11  Oslovení
3.2_38_12  Úvod dopisu – ustálená spojení Úvod dopisu – ustálená spojení
3.2_38_13  Závěr dopisu – ustálená spojení Závěr dopisu – ustálená spojení
3.2_38_14  Logika vět
3.2_38_15  Jasnost a přehlednost stylizace
3.2_38_16  Obchodní smlouvy
3.2_38_17  Stavba osobního dopisu Stavba osobního dopisu
3.2_38_18  Pestrost stylizace
3.2_38_19  Stručnost stylizace
3.2_38_20  Běžné slovní obraty
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Lenka Drbohlavová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Finanční účetnictví podniku
Ročník    1.– 4.

3.2_35 – Finanční účetnictví podniku

3.2_35_01  Prac. list aktiva, pasiva,rozvaha
3.2_35_02  Prac. list aktivanáklady
3.2_35_03  Prac. list změny rozvah. položek
3.2_35_04  Prac. list účtování pokladně
3.2_35_05  Prac. list účtování na běžném účtu
3.2_35_06  Prac. list zásoby teorie
3.2_35_07  Rozkazovací způsob ve španělštině
3.2_35_08  Prac. list účtování zboží způsob A i B
3.2_35_09  UCT prac. list účtování výrobků
3.2_35_10  UCT prac. list DM teorie
3.2_35_11  Prac. list pořízení DM
3.2_35_12  Past simple x past continuous
3.2_35_13  Prac. list zúčtovací vztahy teorie
3.2_35_14  Present perfect x present
3.2_35_15  Prac. list náklady
3.2_35_16  Prac. list daně a dotace
3.2_35_17  UCT prac. list inventarizační rozdíly u nakoupených zásob
3.2_35_18  Prac. list Nakoupené zásoby zp. A,B
3.2_35_19  UCT prac. list výnosy
3.2_35_20  Prac. list pokladna, ceniny
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Věra Neubertová (11), Mgr. Simona Pichertová (9)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčná gramatika
Ročník    1.– 4.

3.2_33 – Cizojazyčná gramatika

3.2_33_01  Slovesa se změnou kmenové samohlásky ve španělštině
3.2_33_02  Tázací zájmena ve španělštině
3.2_33_03  Zvratná slovesa ve španělštině
3.2_33_04  Vazba ir + a + infinitiv ve španělštině
3.2_33_05  Gerundium ve španělštině
3.2_33_06  Vyjádření slovesa „být“ ve španělštině
3.2_33_07  Rozkazovací způsob ve španělštině
3.2_33_08  Minulý čas jednoduchý ve španělštině
3.2_33_09  Vykání ve španělštině
3.2_33_10  Spojka si v podmínkových větách ve španělštině
3.2_33_11  Předložky para, por ve španělštině
3.2_33_12  Past simple x past continuous
3.2_33_13  Present perfect x past simple
3.2_33_14  Present perfect x present
3.2_33_15  Second Conditionals
3.2_33_16  Wish clauses
3.2_33_17  Past perfect x past simple
3.2_33_18  The passive
3.2_33_19  The passive x active
3.2_33_20  Modals
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Iris Kernerová (7), Mgr. Simona Pichertová (3), Mgr. Nataliya Kolomiyets (6), Mgr. Věra Neubertová (4),
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčné reálie
Ročník    3.– 4.

3.2_32 – Cizojazyčné reálie

3.2_32_01  Zajímavosti Latinské Ameriky
3.2_32_02  Vánoce ve Španělsku
3.2_32_03  Machu Picchu – Ztracené město Inků
3.2_32_04  Život a dílo Isabely Allende
3.2_32_05  Football in UK, USA and Australia
3.2_32_06  My school, my subjects
3.2_32_07  Shopping – prices, payment
3.2_32_08  Small and large numbers
3.2_32_09  Weather forecast
3.2_32_10  Travelling abroad
3.2_32_11  Historical Prague
3.2_32_12  Revision test-Washington and New York
3.2_32_13  How do you know London
3.2_32_14  USA – Quiz
3.2_32_15  Test-Everything about the USA
3.2_32_16  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.2_32_17  Faces of Prague
3.2_32_18  London the royal city
3.2_32_19  London – Historical Place
3.2_32_20  NY- Statue of Liberty
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Iris Kernerová (1-7), Mgr. Nataliya Kolomiyets (8-16), Mgr. Simona Pichertová (17-20)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčná konverzace
Ročník    3.– 4.

3.2_31 – Cizojazyčná konverzace

3.2_31_01  Deciding what to do
3.2_31_02  Making conversation
3.2_31_03  Town or village
3.2_31_04  Arguing your case
3.2_31_05  Buying a souvenir
3.2_31_06  Living in the country or a town
3.2_31_07  Eating out
3.2_31_08  Educational system
3.2_31_09  Shopping-test
3.2_31_10  Test – Food
3.2_31_11  Holidays and celebrations in Great Britain
3.2_31_12  The world of travelling
3.2_31_13  At the hotel
3.2_31_14  Holidays and celebrations in the USA
3.2_31_15  My Home Is My Castle
3.2_31_16  Illnesses and diseases
3.2_31_17  Types of film
3.2_31_18  At the shops
3.2_31_19  Going green
3.2_31_20  Crime
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jana Milková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Matematika
Ročník    1.– 4.

3.2_30 – Matematika

3.2_30_01  Základní kombinatorická pravidla
3.2_30_02  Faktoriál čísla
3.2_30_03  Kombinační čísla
3.2_30_04  Test na vlastnosti kombinačních čísel a faktoriálu čísla – uzavřené úlohy
3.2_30_05  Rovnice s kombinačními čísly
3.2_30_06  Variace, permutace
3.2_30_07  Kombinace
3.2_30_08  Slovní úlohy řešené kombinatoricky
3.2_30_09  Variace, permutace, kombinace s opakováním
3.2_30_10  Matematické bingo
3.2_30_11  Statistika I.
3.2_30_12  Třídící znaky a jejich četnost
3.2_30_13  Grafické znázornění četnosti
3.2_30_14  Grafy – příklady
3.2_30_15  Charakteristiky polohy
3.2_30_16  Výpočet průměru – příklady
3.2_30_17  Charakteristiky variability
3.2_30_18  Charakteristiky polohy – příklady
3.2_30_19  Charakteristiky variability – příklady
3.2_30_20  Souhrnné příklady
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jana Milková, Ing. Jitka Peterková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Informační a komunikační technologie
Ročník  3.

3.2_29 – Použití aplikací MS Office v praxi

3.2_29_01  Odrážky a číslování
3.2_29_02  Tabulátory
3.2_29_03  Záhlaví a zápatí _zadání Záhlaví a zápatí_vstupní soubor Záhlaví a zápatí_vypracování
3.2_29_04  Výpočty v tabulce
3.2_29_05  Hromadná korespondence
3.2_29_06  Měření teploty – souvislý příklad
3.2_29_07  Grafy
3.2_29_08  Filtrování dat
3.2_29_09  Logické funkce
3.2_29_10  Kontingenční tabulka
3.2_29_11  Knihovna
3.2_29_12  Zájezdy
3.2_29_13  Knižní tituly
3.2_29_14  HTML – formátování
3.2_29_15  HTML – obrázek
3.2_29_16  HTML – tabulky
3.2_29_17  HTML – souvislý příklad
3.2_29_18  PPt – Dovolená v pohodě
3.2_29_19  PPt – Analýza prodeje
3.2_29_20  PPt – Autobus
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Marta Klausnitzerová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství, Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Německý jazyk
Ročník  3., 4.

3.2_22 – Německý jazyk – slovní zásoba a gramatika

3.2_22_01  Menschen wie du und ich
3.2_22_02  Jobs und Berufe
3.2_22_03  Lebenslauf
3.2_22_04  Bewerbung um eine Arbeitsstelle
3.2_22_05  Präteritum
3.2_22_06  Fakten und Zeitzeugen
3.2_22_07  Zukunftsvisionen
3.2_22_08  Konjunktionen
3.2_22_09  Partnerschaften
3.2_22_10  Gefühle und Emotionen
3.2_22_11  Relativnebensätze
3.2_22_12  Konjunktiv II
3.2_22_13  Fantasien, Träume, Wünsche
3.2_22_14  Verben mit Präpositionen
3.2_22_15  Events
3.2_22_16  Passiv
3.2_22_17  Anglizismen
3.2_22_18  Substantive und Adjektive mit Präpositionen
3.2_22_19  Deutschland und die Deutschen
3.2_22_20  Tschechien lohnt sich
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Jaroslava Kuhnová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Písemná a elektronická komunikace
Ročník  1. – 4.

3.2_37 – Písemná komunikace v současných právních podmínkách

3.2_37_01  Test adresy PO
3.2_37_02  Test adresy FO
3.2_37_03  Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji Obchodní dopis se sloupcovými odvolacími údaji-řešení
3.2_37_04  Obchodní dopis s řádkovými odvolacími údaji Obchodní dopis s řádkovými odvolacími údaji-řešení
3.2_37_05  Tituly
3.2_37_06  Test ČSN 016910 I
3.2_37_07  Test ČSN 016910 II
3.2_37_08  Reklamace s dvojí odpovědí Řešení-kladná odpověď na reklamaci Řešení-reklamace Řešení-záporná odpověď na reklamaci
3.2_37_09  Zkratky
3.2_37_10  Značky
3.2_37_11  Členicí znaménka
3.2_37_12  Životopis
3.2_37_13  Žádost o místo
3.2_37_14  Tabulky
3.2_37_15  Předsmluvní jednání
3.2_37_16  Objednávka
3.2_37_17  Nepravidelnosti obchodních smluv
3.2_37_18  Jednoduché právní písemnosti
3.2_37_19  Interní písemnosti
3.2_37_20  Příprava porady a záznam jednání
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Charlotta Kissová (15), Ing. Lenka Drbohlavová (7)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Ekonomika
Ročník  1. – 4.

3.2_36 – Finanční trh

3.2_36_01  CENNÉ PAPÍRY
3.2_36_02  OBLIGACE
3.2_36_03  ŠEKY
3.2_36_04  ESKONT SMĚNKY
3.2_36_05  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
3.2_36_06  ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI FINANCÍ
3.2_36_07  PLATEBNÍ KARTY
3.2_36_08  VKLADOVÉ SLUŽBY
3.2_36_09  JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ
3.2_36_10  ÚVĚROVÉ OBCHODY
3.2_36_11  KRÁTKODOBÉ ÚVĚRY
3.2_36_12  STŘEDNĚDOBÉ A DLOUHODOBÉ ÚVĚRY
3.2_36_13  PODNIKÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ
3.2_36_14  ČLENĚNÍ POJIŠTĚNÍ
3.2_36_15  VÝPOČET POJISTNÉHO
3.2_36_16  Akcie – výpočet výnosnosti-pracovní list
3.2_36_17  Bankovnictví – výpočet úrokové míry a úrokové doby-pracovní list
3.2_36_18  3Bankovnictví – jednoduché úročení-pracovní list
3.2_36_19  Cenné papíry – obligace-pracovní list
3.2_36_20  Pojišťovnictví – pojmy-pracovní list
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Charlotta Kissová (15), Ing. Lenka Drbohlavová (5)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Ekonomika
Ročník  1. – 4.

3.2_34 – Ekonomika podniku

3.2_34_01  VÝPOČET HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
3.2_34_02  VÝROBNÍ KAPACITA
3.2_34_03  NORMOVÁNÍ ZÁSOB
3.2_34_04  LEASING
3.2_34_05  SWOT ANALÝZA
3.2_34_06  SEGMENTACE TRHU
3.2_34_07  PRODUKT
3.2_34_08  HMOTNÁ PODOBA PRODUKTU
3.2_34_09  PROPAGACE
3.2_34_10  REKLAMA
3.2_34_11  PODPORA PRODEJE
3.2_34_12  PUBLICITA
3.2_34_13  OSOBNÍ PRODEJ
3.2_34_14  PLÁNOVÁNÍ
3.2_34_15  KONTROLA
3.2_34_16  Finanční analýza – pracovní list
3.2_34_17  Podniková ekonomika Rovnoměrné odpisy pracovní list
3.2_34_18  Normování zásob pracovní list
3.2_34_19  Podniková ekonomika bilance odbytu pracovní list
3.2_34_20  Podniková ekonomika 1. část degresivní odpisy pracovní list
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jitka Peterková, PaedDr. Ing. Václav Jukl
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Informační a komunikační technologie
Ročník  1.

3.2_28 – Hardware

3.2_28_01  Test_hardware
3.2_28_02  Informace a informatika
3.2_28_03  Historie počítačů
3.2_28_04  Blokové schema počítače
3.2_28_05  Architektura počítačů
3.2_28_06  Základní deska
3.2_28_07  Mikroprocesor
3.2_28_08  Operační paměť
3.2_28_09  Pevný disk
3.2_28_10  Přenosná paměťová média
3.2_28_11  Tiskárny
3.2_28_12  Vstupní a výstupní zařízení
3.2_28_13  Porty, karty
3.2_28_14  Operační systém
3.2_28_15  Souborový systém
3.2_28_16  Test software, sítě, viry (zadání)
3.2_28_17  Software a zákony
3.2_28_18  Internet
3.2_28_19  Počítačová síť
3.2_28_20  Zákeřný software