Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Radka Nováková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_05 – Angličtina pro veřejnou správu – Město a stát

3.2_05_01  Obce České republiky
3.2_05_02  Kraje České republiky
3.2_05_03  Zastupitelstva
3.2_05_04  Zastupitelé
3.2_05_05  Vláda České republiky
3.2_05_06  Ministerstva ČR
3.2_05_07  Parlament ČR
3.2_05_08  Volby
3.2_05_09  Prezident ČR
3.2_05_10  Politické strany
3.2_05_11  Soudní moc
3.2_05_12  Role místního úřadu při závažné události
3.2_05_13  Integrovaný záchranný systém ČR
3.2_05_14  Právo životního prostředí
3.2_05_15  Státní politika životního prostředí ČR
3.2_05_16  Mezinárodní dohody o ŽP
3.2_05_17  Hospodaření s odpady
3.2_05_18  Ochrana obyvatelstva při mimořádné události
3.2_05_19  Test – Správní rozdělení ČR
3.2_05_20  Test – Politický systém České republiky