Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jarmila Krupičková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Veřejná správa
Ročník  2.

3.2_15 – Správa zaměstnanosti

3.2_15_01  Zaměstnanost – základní pojmy PL
3.2_15_02  Právní úprava správy zaměstnanosti
3.2_15_03  Právní úprava správy zaměstnanosti – PL
3.2_15_04  Instituce správy zaměstnanosti
3.2_15_05  Instituce správy zaměstnanosti – PL
3.2_15_06  Aktivní politika zaměstnanosti
3.2_15_07  Aktivní politika zaměstnanosti – PL
3.2_15_08  Rekvalifikace
3.2_15_09  Rekvalifikace – PL
3.2_15_10  Pasivní politika zaměstnanosti
3.2_15_11  Pasivní politika zaměstnanosti – PL
3.2_15_12  Podpora v nezaměstnanosti
3.2_15_13  Popora v nezaměstnanosti – PL
3.2_15_14  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
3.2_15_15  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – PL
3.2_15_16  Zaměstnávání cizinců
3.2_15_17  Zaměstnávání cizinců – PL
3.2_15_18  Příčiny a důsledky nezaměstnanosti
3.2_15_19  Příčiny a důsledky nezaměstnanosti – PL
3.2_15_20  Test