Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Petr Bílek
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník
Předmět  Technologie
Ročník  1.

3.2_10 – Stavební technologie – zdivo

(DUM č. 3.2_10_01 – 15 —ve formátu pro SmartBoard)

3.2_10_01  Pohledové vazby – běhounová-vazáková
3.2_10_02  Pohledové vazby – křížová a polokřížová
3.2_10_03  Pohledové vazby – polská a holandská
3.2_10_04  Čela zdí
3.2_10_05  Pravoúhlé rohy
3.2_10_06  Kolmé připojení zdí
3.2_10_07  Pravoúhlé křížení zdí
3.2_10_08  Jednou zalomené ostění
3.2_10_09  Dvakrát zalomené ostění
3.2_10_10  Vazba zeslabení zdí
3.2_10_11  Zesílení zdí příložkami
3.2_10_12  Pilíře
3.2_10_13  Volně stojící komíny
3.2_10_14  Komíny v průběžném zdivu
3.2_10_15  Členité a válcovité pilíře
3.2_10_16  Kamenné zdivo_ Úvod
3.2_10_17  Zdivo z lomového kamene
3.2_10_18  Řádkové zdivo
3.2_10_19  Kyklopské zdivo, kvádrové zdivo, gabiony a rovnanina nasucho
3.2_10_20  Kamenné zdivo – Test