Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Charlotta Kissová (15), Ing. Lenka Drbohlavová (5)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Ekonomika
Ročník  1. – 4.

3.2_34 – Ekonomika podniku

3.2_34_01  VÝPOČET HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU
3.2_34_02  VÝROBNÍ KAPACITA
3.2_34_03  NORMOVÁNÍ ZÁSOB
3.2_34_04  LEASING
3.2_34_05  SWOT ANALÝZA
3.2_34_06  SEGMENTACE TRHU
3.2_34_07  PRODUKT
3.2_34_08  HMOTNÁ PODOBA PRODUKTU
3.2_34_09  PROPAGACE
3.2_34_10  REKLAMA
3.2_34_11  PODPORA PRODEJE
3.2_34_12  PUBLICITA
3.2_34_13  OSOBNÍ PRODEJ
3.2_34_14  PLÁNOVÁNÍ
3.2_34_15  KONTROLA
3.2_34_16  Finanční analýza – pracovní list
3.2_34_17  Podniková ekonomika Rovnoměrné odpisy pracovní list
3.2_34_18  Normování zásob pracovní list
3.2_34_19  Podniková ekonomika bilance odbytu pracovní list
3.2_34_20  Podniková ekonomika 1. část degresivní odpisy pracovní list