Společenské vědy

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Martina Zabloudilová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Obchodní akademie, Ekonomické lyceum
Předmět  Společenské vědy
Ročník  1.

3.2_40 – ČR – společenský základ

3.2_40_01  Česká republika – Pracovní list
3.2_40_02  Přehled filozofických směrů I. – Pracovní list
3.2_40_03  Přehled filozofických směrů II. – Pracovní list
3.2_40_04  Světová náboženství – Pracovní list
3.2_40_05  Test z filozofie
3.2_40_06  Mezinárodní organizace – test
3.2_40_07  Psychologické vědy – test
3.2_40_08  Osobnost člověka – test
3.2_40_09  Proces socializace- test
3.2_40_10  Psychické jevy – test
3.2_40_11  Psychické vlsstnosti – test
3.2_40_12  Psychické procesy osobnosti – test
3.2_40_13  Psychické stavy – test
3.2_40_14  Duševní hygiena, duševní poruchy – te
3.2_40_15  Pracovní list – Politologie
3.2_40_16  Psychologické vědy-výklad
3.2_40_17  Psychické jevy, výukový materiál
3.2_40_18  Duševní hygiena
3.2_40_19  Soc. stratifikace a mobilita – výukový materiál
3.2_40_20  Psychické stavy-pozornost – výklad
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Hana Topičová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník, Instalatér, Mechanik opravář motorových vozidel, Strojní mechanik, Aranžér, Šití oděvů, Krejčí, Zednické práce
Předmět  Společenské vědy
Ročník  1. – 3.

3.2_13 – Zdravý životní styl

3.2_13_01  Životní styl
3.2_13_02  Hodnotový systém
3.2_13_03  Zdraví a prevence nemocí
3.2_13_04  Civilizační choroby
3.2_13_05  Sexuálně přenosné choroby
3.2_13_06  Zdravá výživa
3.2_13_07  Prostředí a životní styl
3.2_13_08  Význam pohybu a sportu
3.2_13_09  Duchovní život člověka
3.2_13_10  Náboženské sekty
3.2_13_11  Rizikové chování
3.2_13_12  Závislost na alkoholu
3.2_13_13  Kouření
3.2_13_14  Rizika kouření
3.2_13_15  Drogová závislost
3.2_13_16  Závislost na kofeinu
3.2_13_17  Gamblerství
3.2_13_18  Závislost na internetu
3.2_13_19  Celoživotní vzdělávání
3.2_13_20  Dopady současné společnosti na člověka