Španělský jazyk

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Iris Kernerová (8), Mgr. Simona Pichertová (4), Mgr. Nataliya Kolomiyets (5), Mgr. Věra Neubertová (3),
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčná korespondence
Ročník    3.– 4.

3.2_39 – Cizojazyčná korespondence

3.2_39_01  Vzkaz ve španělštině
3.2_39_02  Přání k narozeninám ve španělštině
3.2_39_03  Pohlednice z Bolívie ve španělštině
3.2_39_04  Writing a formal letter
3.2_39_05  Making a reservation
3.2_39_06  Invitation
3.2_39_07  Reply to an invitation
3.2_39_08  Motivační dopis
3.2_39_09  Osobní profil v AJ
3.2_39_10  Leták
3.2_39_11  Formální dopis v AJ stížnost
3.2_39_12  Formální dopis v AJ – odpověď na stížnost
3.2_39_13  Pohlednice z dovolené v AJ
3.2_39_14  Inzerát v AJ
3.2_39_15  Žádost o informace v AJ
3.2_39_16  Vyprávění
3.2_39_17  Charakteristika v AJ
3.2_39_18  Vzkaz
3.2_39_19  Instrukce
3.2_39_20  Neformální dopis v AJ
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Věra Neubertová (11), Mgr. Simona Pichertová (9)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčná gramatika
Ročník    1.– 4.

3.2_33 – Cizojazyčná gramatika

3.2_33_01  Slovesa se změnou kmenové samohlásky ve španělštině
3.2_33_02  Tázací zájmena ve španělštině
3.2_33_03  Zvratná slovesa ve španělštině
3.2_33_04  Vazba ir + a + infinitiv ve španělštině
3.2_33_05  Gerundium ve španělštině
3.2_33_06  Vyjádření slovesa „být“ ve španělštině
3.2_33_07  Rozkazovací způsob ve španělštině
3.2_33_08  Minulý čas jednoduchý ve španělštině
3.2_33_09  Vykání ve španělštině
3.2_33_10  Spojka si v podmínkových větách ve španělštině
3.2_33_11  Předložky para, por ve španělštině
3.2_33_12  Past simple x past continuous
3.2_33_13  Present perfect x past simple
3.2_33_14  Present perfect x present
3.2_33_15  Second Conditionals
3.2_33_16  Wish clauses
3.2_33_17  Past perfect x past simple
3.2_33_18  The passive
3.2_33_19  The passive x active
3.2_33_20  Modals
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Iris Kernerová (7), Mgr. Simona Pichertová (3), Mgr. Nataliya Kolomiyets (6), Mgr. Věra Neubertová (4),
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčné reálie
Ročník    3.– 4.

3.2_32 – Cizojazyčné reálie

3.2_32_01  Zajímavosti Latinské Ameriky
3.2_32_02  Vánoce ve Španělsku
3.2_32_03  Machu Picchu – Ztracené město Inků
3.2_32_04  Život a dílo Isabely Allende
3.2_32_05  Football in UK, USA and Australia
3.2_32_06  My school, my subjects
3.2_32_07  Shopping – prices, payment
3.2_32_08  Small and large numbers
3.2_32_09  Weather forecast
3.2_32_10  Travelling abroad
3.2_32_11  Historical Prague
3.2_32_12  Revision test-Washington and New York
3.2_32_13  How do you know London
3.2_32_14  USA – Quiz
3.2_32_15  Test-Everything about the USA
3.2_32_16  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.2_32_17  Faces of Prague
3.2_32_18  London the royal city
3.2_32_19  London – Historical Place
3.2_32_20  NY- Statue of Liberty