Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jana Milková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Matematika
Ročník    1.– 4.

3.2_30 – Matematika

3.2_30_01  Základní kombinatorická pravidla
3.2_30_02  Faktoriál čísla
3.2_30_03  Kombinační čísla
3.2_30_04  Test na vlastnosti kombinačních čísel a faktoriálu čísla – uzavřené úlohy
3.2_30_05  Rovnice s kombinačními čísly
3.2_30_06  Variace, permutace
3.2_30_07  Kombinace
3.2_30_08  Slovní úlohy řešené kombinatoricky
3.2_30_09  Variace, permutace, kombinace s opakováním
3.2_30_10  Matematické bingo
3.2_30_11  Statistika I.
3.2_30_12  Třídící znaky a jejich četnost
3.2_30_13  Grafické znázornění četnosti
3.2_30_14  Grafy – příklady
3.2_30_15  Charakteristiky polohy
3.2_30_16  Výpočet průměru – příklady
3.2_30_17  Charakteristiky variability
3.2_30_18  Charakteristiky polohy – příklady
3.2_30_19  Charakteristiky variability – příklady
3.2_30_20  Souhrnné příklady