Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Zdeňka Soprová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Strojírenství
Předmět  Mechanika
Ročník  2.

3.2_15 – Mechanika – Pružnost a pevnost

3.2_18_01  Druhy namáhání
3.2_18_02  Deformace a napětí teplem
3.2_18_03  Tenkostěnné nádoby s vnitřním přetlakem
3.2_18_04  Namáhání prostým smykem
3.2_18_05  Průřezové moduly
3.2_18_06  Krut
3.2_18_07  Pružiny
3.2_18_08  Nosníky
3.2_18_09  Druhy zatížení
3.2_18_10  Normálové síly
3.2_18_11  Určení posouvající síly, ohybového momentu
3.2_18_12  Posouvající síla, ohybový moment – graf
3.2_18_13  Grafické určení posouvající síly, ohybového momentu
3.2_18_14  Složená namáhání
3.2_18_15  Mohrova kružnice napětí
3.2_18_16  Mohrova kružnice- příklady
3.2_18_17  Teorie pevnosti
3.2_18_18  Kruhové hřídele
3.2_18_19  Vzpěrná pevnost
3.2_18_20  Druhy cyklů