Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Petr Bílek
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Zedník
Předmět  Technologie
Ročník  2. – 3.

3.2_12 – Stavební technologie

3.2_12_01  TZB – Úvod-Vodovod
3.2_12_02  Vnitřní rozvod plynu
3.2_12_03  Výtahy
3.2_12_04  Úvod-schodiště
3.2_12_05  Schodiště-rozdělení
3.2_12_06  Schodišťové stupně
3.2_12_07  Konstrukce schodišť
3.2_12_08  Schodiště-technické požadavky
3.2_12_09  Schodiště – opakování
3.2_12_10  Střechy – Účel, požadavky, skladba
3.2_12_11  Názvosloví sklonité střechy a krovu
3.2_12_12  Tvary sklonitých střech
3.2_12_13  Ploché střechy
3.2_12_14  Zednické práce na střechách
3.2_12_15  Klempířské práce
3.2_12_16  Obkladačské práce
3.2_12_17  Nivelační kleště pro obkladače
3.2_12_18  Výpočet spotřeby materiálů – zdivo
3.2_12_19  Výpočet spotřeby materiálu – Betonová směs
3.2_12_20  Výpočet spotřeby materiálu – Obklad