Mechanika

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Zdeňka Soprová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Strojírenství
Předmět  Mechanika
Ročník  2.

3.2_15 – Mechanika – Pružnost a pevnost

3.2_18_01  Druhy namáhání
3.2_18_02  Deformace a napětí teplem
3.2_18_03  Tenkostěnné nádoby s vnitřním přetlakem
3.2_18_04  Namáhání prostým smykem
3.2_18_05  Průřezové moduly
3.2_18_06  Krut
3.2_18_07  Pružiny
3.2_18_08  Nosníky
3.2_18_09  Druhy zatížení
3.2_18_10  Normálové síly
3.2_18_11  Určení posouvající síly, ohybového momentu
3.2_18_12  Posouvající síla, ohybový moment – graf
3.2_18_13  Grafické určení posouvající síly, ohybového momentu
3.2_18_14  Složená namáhání
3.2_18_15  Mohrova kružnice napětí
3.2_18_16  Mohrova kružnice- příklady
3.2_18_17  Teorie pevnosti
3.2_18_18  Kruhové hřídele
3.2_18_19  Vzpěrná pevnost
3.2_18_20  Druhy cyklů
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Zdeňka Soprová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Strojírenství
Předmět  Mechanika I. – Statika
Ročník  1.

3.2_17 – Mechanika I. – Statika

3.2_20_01  Určení výslednice soustavy sil spol_působiště grafické řešení
3.2_20_02  Určení výslednice sil_spol_působiště
3.2_20_03  Určení výslednice sil_nemají společné_působiště
3.2_20_04  Určení velikosti výslednice soustavy sil
3.2_20_05  Řešení reakcí v uložení nosníků_matematické řešení
3.2_20_06  Řešení reakcí v uložení nosníků-grafické a matematické
3.2_20_07  Řešení reakcí v uložení nosníků, grafická metoda
3.2_20_08  Určení reakcí v uložení nosníků
3.2_20_09  Řešení prutových soustav styčníkovou metodou, matermatické řešení
3.2_20_10  Určení velikostí osových sil v prutech
3.2_20_11  Těžiště čar – grafická metoda
3.2_20_12  Určení těžiště čar-grafické řešení
3.2_20_13  Těžiště čar – matematická metoda
3.2_20_14  Určení těžiště čáry-matematické řešení
3.2_20_15  Těžiště složených útvarů – matematické řešení
3.2_20_16  Určení těžiště tělesa
3.2_20_17  Nakloněná rovina
3.2_20_18  Určení velikosti tažné síly
3.2_20_19  Kladky
3.2_20_20  Určování velikosti síly a namáhání závěsu – kladky