Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Iris Kernerová (7), Mgr. Simona Pichertová (3), Mgr. Nataliya Kolomiyets (6), Mgr. Věra Neubertová (4),
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Cizojazyčné reálie
Ročník    3.– 4.

3.2_32 – Cizojazyčné reálie

3.2_32_01  Zajímavosti Latinské Ameriky
3.2_32_02  Vánoce ve Španělsku
3.2_32_03  Machu Picchu – Ztracené město Inků
3.2_32_04  Život a dílo Isabely Allende
3.2_32_05  Football in UK, USA and Australia
3.2_32_06  My school, my subjects
3.2_32_07  Shopping – prices, payment
3.2_32_08  Small and large numbers
3.2_32_09  Weather forecast
3.2_32_10  Travelling abroad
3.2_32_11  Historical Prague
3.2_32_12  Revision test-Washington and New York
3.2_32_13  How do you know London
3.2_32_14  USA – Quiz
3.2_32_15  Test-Everything about the USA
3.2_32_16  The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
3.2_32_17  Faces of Prague
3.2_32_18  London the royal city
3.2_32_19  London – Historical Place
3.2_32_20  NY- Statue of Liberty