Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Miloslav Bouda (10), Mgr. Jaroslava Kuhnová (10)
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Jazyk a frazeologie v písemné komunikaci
Ročník    1.– 4.

3.2_38 – Jazyk a frazeologie v písemné komunikaci

3.2_38_01  Stylizace obchodního dopisu – test (zadání)
3.2_38_02  Stylizační nedostatky v obchodní korespondenci (zadání)
3.2_38_03  Synonyma v obchodní korespondenci (zadání)
3.2_38_04  Stylizace obchodního dopisu – předtisk se sloupcovými odvolacími údaji (řešení)Stylizace obchodního dopisu – předtisk se sloupcovými odvolacími údaji (zadání)
3.2_38_05  Stylizace obchodního dopisu – předtisk se řádkovými odvolacími údaji (řešení)Stylizace obchodního dopisu – předtisk se řádkovými odvolacími údaji (zadání)
3.2_38_06  Prstová cvičení I. – nácvik hmatové metody
3.2_38_07  Prstová cvičení II. – zvláštnosti českého jazyka
3.2_38_08  Prstová cvičení III. – zpestření výuky číselné řady
3.2_38_09  Interpunkce v obchodní korespondenci
3.2_38_10  Podmiňovací způsob v obchodní korespondenci
3.2_38_11  Oslovení
3.2_38_12  Úvod dopisu – ustálená spojení Úvod dopisu – ustálená spojení
3.2_38_13  Závěr dopisu – ustálená spojení Závěr dopisu – ustálená spojení
3.2_38_14  Logika vět
3.2_38_15  Jasnost a přehlednost stylizace
3.2_38_16  Obchodní smlouvy
3.2_38_17  Stavba osobního dopisu Stavba osobního dopisu
3.2_38_18  Pestrost stylizace
3.2_38_19  Stručnost stylizace
3.2_38_20  Běžné slovní obraty