Účetnictví

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Lenka Drbohlavová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Ekonomické lyceum, Obchodní akademie
Předmět  Finanční účetnictví podniku
Ročník    1.– 4.

3.2_35 – Finanční účetnictví podniku

3.2_35_01  Prac. list aktiva, pasiva,rozvaha
3.2_35_02  Prac. list aktivanáklady
3.2_35_03  Prac. list změny rozvah. položek
3.2_35_04  Prac. list účtování pokladně
3.2_35_05  Prac. list účtování na běžném účtu
3.2_35_06  Prac. list zásoby teorie
3.2_35_07  Rozkazovací způsob ve španělštině
3.2_35_08  Prac. list účtování zboží způsob A i B
3.2_35_09  UCT prac. list účtování výrobků
3.2_35_10  UCT prac. list DM teorie
3.2_35_11  Prac. list pořízení DM
3.2_35_12  Past simple x past continuous
3.2_35_13  Prac. list zúčtovací vztahy teorie
3.2_35_14  Present perfect x present
3.2_35_15  Prac. list náklady
3.2_35_16  Prac. list daně a dotace
3.2_35_17  UCT prac. list inventarizační rozdíly u nakoupených zásob
3.2_35_18  Prac. list Nakoupené zásoby zp. A,B
3.2_35_19  UCT prac. list výnosy
3.2_35_20  Prac. list pokladna, ceniny
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Jarmila Krupičková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Účetnictví
Ročník  3.

3.2_16 – Finanční vztahy v účetnictví

3.2_16_01  Finanční majetek
3.2_16_02  Finanční majetek – PL student
3.2_16_03  Pokladna
3.2_16_04  Pokladna – PL student
3.2_16_05  Účtování pokladny
3.2_16_06  Účtování pokladny – PL student
3.2_16_07  Inventarizace pokladny
3.2_16_08  Inventarizace pokladny – PL student
3.2_16_09  Ceniny
3.2_16_10  Ceniny – PL student
3.2_16_11  Převody mezi finančními účty
3.2_16_12  Převody mezi finančními účty – PL student
3.2_16_13  Test účtování pokladny – PL student
3.2_16_14  Bezhotovostní platební styk
3.2_16_15  Bezhotovostní platební styk – PL student
3.2_16_16  Bankovní účet
3.2_16_17  Bankovní účet – PL student
3.2_16_18  Úvěry
3.2_16_19  Úvěry – PL student
3.2_16_20  Test – Souhrnné účtování třídy 2