CZ.1.07/1.5.00/34.0052

Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Petra Karfíková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Český jazyk a literatura
Ročník  3.

3.2_08 – Literatura

3.2_08_01  Antonín Sova
3.2_08_02  František Gellner
3.2_08_03  Fráňa Šrámek
3.2_08_04  Karel Toman
3.2_08_05  Petr Bezruč
3.2_08_06  Dadaismus
3.2_08_07  Německy psaná literatura v Čechách
3.2_08_08  Legionářská literatura
3.2_08_09  Jaroslav Hašek
3.2_08_10  Expresionismus
3.2_08_11  Bratří Čapkové
3.2_08_12  Karel Polacek
3.2_08_13  Eduard Bass
3.2_08_14  Vladislav Vančura
3.2_08_15  Ivan Olbracht
3.2_08_16  Katolický proud
3.2_08_17  Venkovská próza
3.2_08_18  Psychologická próza
3.2_08_19  Ženy spisovatelky
3.2_08_20  Divadlo mezi válkami
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Radka Nováková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Biologie a ekologie
Ročník  1.

3.2_06 – Biologie a Ekologie

3.2_06_01  Test z Ekologie-BIE
3.2_06_02  Kosterní soustava
3.2_06_03  Svalová soustava
3.2_06_04  Tělní tekutiny
3.2_06_05  Dýchací soustava
3.2_06_06  Termoregulace
3.2_06_07  Kožní soustava
3.2_06_08  Nervová soustava
3.2_06_09  Zrakové ústrojí
3.2_06_10  Sluchové ústrojí
3.2_06_11  Sluchové ústrojí
3.2_06_12  Abiotické vlivy
3.2_06_13  Mužská pohlavní soustava
3.2_06_14  Ženská pohlavní soustava
3.2_06_15  Vznik života
3.2_06_16  Ekosystémy
3.2_06_17  Znečištění atmosféry
3.2_06_18  Znečištění hydrosféry
3.2_06_19  Genetika buňky
3.2_06_20  Znečištění pedosféry
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Radka Nováková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_04 – Angličtina pro Veřejnou správu  – Finance

3.2_04_01  Historie a funkce peněz
3.2_04_02  Euro
3.2_04_03  O penězích neformálně
3.2_04_04  Finanční pojmy
3.2_04_05  V bance
3.2_04_06  Bank account
3.2_04_07  Platební detaily
3.2_04_08  Získávání peněz
3.2_04_09  Rodinný rozpočet
3.2_04_10  Kapesné
3.2_04_11  Veřejné finance – pojmy
3.2_04_12  Státní rozpočet
3.2_04_13  Veřejné výdaje
3.2_04_14  Ministerstvo Financí
3.2_04_15  Veřejné finance – daně
3.2_04_16  Druhy daní
3.2_04_17  Daňový systém České republiky
3.2_04_18  Test – daně
3.2_04_19  Test – bankovní pojmy
3.2_04_20  Test -příjmy a výdaje
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Helena Zikmundová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_03 – Reálie anglicky mluvících zemí – Velká Británie, Austrálie

3.2_03_01  Guy FAwkes Night
3.2_03_02  British housing
3.2_03_03  British meals
3.2_03_04  British literature
3.2_03_05  Charles Dickens
3.2_03_06  Oscar Wilde
3.2_03_07  British Isles
3.2_03_08  Typically British
3.2_03_09  Traditional British dishes
3.2_03_10  British Monarchy
3.2_03_11  Cockney English
3.2_03_12  British schools
3.2_03_13  London sights
3.2_03_14  Milestones of British history
3.2_03_15  3Notices ang signs
3.2_03_16  General test of Great Britain
3.2_03_17  3Australia – The Land Down Under
3.2_03_18  History of Australia
3.2_03_19  Must see in Australia
3.2_03_20   Unusual Australia
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Helena Zikmundová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_02 – Česká republika a Evropská unie

3.2_02_01  Milestones of the Czech history
3.2_02_02  The Czech Republic – basic facts
3.2_02_03  The Czech national holidays
3.2_02_04  The Czech customs and traditions
3.2_02_05  The political system of CR
3.2_02_06  Let´s go to Prague
3.2_02_07  November 17
3.2_02_08  The Czech UNESCO heritage
3.2_02_09  Prague-The Royal Route
3.2_02_10  Máchovo lake
3.2_02_11  The Famous Czechs
3.2_02_12  The Czech education system
3.2_02_13  The Czech traditional food
3.2_02_14  European Union
3.2_02_15  Institutions of European Union
3.2_02_16  General test of CR
3.2_02_17  True false test of EU
3.2_02_18  Louny
3.2_02_19  Louny surroundings
3.2_02_20  General test of Louny
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Mgr. Radka Nováková
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_05 – Angličtina pro veřejnou správu – Město a stát

3.2_05_01  Obce České republiky
3.2_05_02  Kraje České republiky
3.2_05_03  Zastupitelstva
3.2_05_04  Zastupitelé
3.2_05_05  Vláda České republiky
3.2_05_06  Ministerstva ČR
3.2_05_07  Parlament ČR
3.2_05_08  Volby
3.2_05_09  Prezident ČR
3.2_05_10  Politické strany
3.2_05_11  Soudní moc
3.2_05_12  Role místního úřadu při závažné události
3.2_05_13  Integrovaný záchranný systém ČR
3.2_05_14  Právo životního prostředí
3.2_05_15  Státní politika životního prostředí ČR
3.2_05_16  Mezinárodní dohody o ŽP
3.2_05_17  Hospodaření s odpady
3.2_05_18  Ochrana obyvatelstva při mimořádné události
3.2_05_19  Test – Správní rozdělení ČR
3.2_05_20  Test – Politický systém České republiky
Šablona  III/2
RVP pro  Odborné vzdělávání
Autor  Ing. Helena Zikmundová
Licence  CC-BY-NC-SA
Obor  Veřejnosprávní činnost, Strojírenství
Předmět  Anglický jazyk
Ročník

3.2_01 – Reálie anglicky mluvících zemí – USA, Kanada

3.2_01_01  Welcome to Canada
3.2_01_02  Famous Canadian people
3.2_01_03  Canada – provinces and territories
3.2_01_04  Let’s talk about Canadian provinces and territories
3.2_01_05  American housing
3.2_01_06  General test of Canada
3.2_01_07  True-false test of Canada
3.2_01_08  Thanksgiving
3.2_01_09  Milestones of American history
3.2_01_10  American landmarks
3.2_01_11  American cities
3.2_01_12  USA – board game
3.2_01_13  History test of USA
3.2_01_14  General test of USA
3.2_01_15  Canada – board game
3.2_01_16  American food
3.2_01_17  American education
3.2_01_18  Famous American people
3.2_01_19  American literature
3.2_01_20  Ernest Hemingway
ŠABLONA III/2
číslo sady 01 číslo sady 02 číslo sady 03
Reálie anglicky mluvících zemí – USA, Kanada Česká republika a Evropská Unie Reálie anglicky mluvících zemí – Velká Británie, Austrálie
číslo sady 04 číslo sady 05 číslo sady 06
Angličtina pro Veřejnou správu  – Finance Angličtina pro veřejnou správu – Město a stát Biologie a ekologie
číslo sady 07 číslo sady 08 číslo sady 09
Pravopis Literatura Mluvnice
číslo sady 10 číslo sady 11 číslo sady 12
Stavební technologie-zdivo Přestavby budov Stavební technologie
číslo sady 13 číslo sady 14 číslo sady 15
Zdravý životní styl Výběr oděvních materiálů a technologie pro určitý typ oděvního výrobku Správa zaměstnanosti
číslo sady 16 číslo sady 17 číslo sady 18
Finanční vztahy v UCT Mechanika 1.r. – Statika Mechanika 2.r. – Pružnost a pevnost
číslo sady 19 číslo sady 20 číslo sady 21
Matematika 1.r.
50 /STR1,VSP1 /5
 Matematika Direkt
číslo sady 22 číslo sady 23 číslo sady 24
Reálie německy mluvících zemí užití text. editoru v praxi užití tab. editoru v praxi
číslo sady 25 číslo sady 26 číslo sady 27
písmo aranžování výkladních skříní odborné kreslení